Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Ιερά σύμβολα στη μινωϊκή θρησκείαΗ μινωική θρησκεία προτιμούσε την συμβολική δήλωση του θείου από την παραστατική απεικόνιση.Ένα από τα ιερώτερα σύμβολα είναι το ζεύγος κεράτων,που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ ή το κλαδί του ιερού δένδρου,και τοποθετείται επάνω στο βάθρο του ιερού ή στους βωμούς ως κύριο λατρευτικό αντικείμενο.Χωρίς άλλο το ζεύγος κεράτων είναι συνοπτική δήλωση της ταυροκεφαλής(που μετά την θυσία την κρεμούσαν στο ιερό ή τον τάφο)και του ίδιου του θεϊκού ταύρου.Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει ο διπλός πέλεκυς που τον ονόμαζαν ‘’λάβρυ’’.Από βασικό εργαλείο καθημερινής χρήσεως και όπλο,ο διπλός πέλεκυς έγινε σύμβολο υπερφυσικής δυνάμεως,όχι μόνο στην Κρήτη,αλλά και στην Μικρά Ασία και σε πολλές άλλες περιοχές.Ίσως σχετίστηκε με τον κεραυνό(που χτυπά και ρίχνει τα ψηλά δένδρα στις θύελλες)ή με τον ιερό ταύρο που τον θυσίαζαν με ένα τέτοιο όπλο.Ο λατρευτικός διπλός πέλεκυς είναι μεγαλύτερος και λεπτότερος από τον πρακτικό,έχει ημικυκλική όψη,χαρακτή,ανάγλυφη ή διάτρητη διακόσμηση,και τοποθετείται σε μεγάλους ξύλινους στειλεούς που στηρίζονται σε λίθινες βάσεις.Κάποτε ο διπλός πέλεκυς απεικονίζεται επάνω από το κεφάλι της θεάς,καθώς αυτή στέκει όρθια ανάμεσα στα ιερά ζώα της,άλλοτε τον κρατεί η ίδια στα δυο της χέρια.Άλλο ιερό σύμβολο είναι ο κόμβος που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ και φαίνεται ότι είχε,όπως και σε άλλους λαούς,ποικίλες μαγικές,θεραπευτικές και προφυλακτικές ιδιότητες.Το δέσιμό του εξασφαλίζει την κατοχή του αγαπημένου προσώπου και το λύσιμό του κάνει πιο εύκολο τον τοκετό.Κυρίως όμως ο κόμβος δεσμεύει και υποτάσσει το δαιμονικό στοιχείο.Χαρακτηριστική είναι μια παράσταση θεάς ή ιέρειας που κρατά δεμένο με τον ιερό κόμβο ένα γρύπα.Μαγική και προφυλακτική σημασία πήραν,από την ίδια τη φύση τους,και ωρισμένα αμυντικά όπλα όπως η μεγάλη οκτώσχημη ασπίδα(που κατασκευάζεται από δέρμα ταύρου)και το κράνος.Ίσως τα όπλα αυτά σχετίζονται και με την πολεμική υπόσταση της θεάς.Υπάρχουν και μικρά φυλακτά σε σχήμα ασπίδος.Ο σταυρός,το άστρο,ο αγκυλωτός σταυρός,ο τροχός είναι επίσης ιερά σύμβολα με αστρική ή ηλιακή σημασία.

ΠΗΓΗ

Ιερά σύμβολα στη μινωϊκή θρησκείαΗ μινωική θρησκεία προτιμούσε την συμβολική δήλωση του θείου από την παραστατική απεικόνιση.Ένα από τα ιερώτερα σύμβολα είναι το ζεύγος κεράτων,που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ ή το κλαδί του ιερού δένδρου,και τοποθετείται επάνω στο βάθρο του ιερού ή στους βωμούς ως κύριο λατρευτικό αντικείμενο.Χωρίς άλλο το ζεύγος κεράτων είναι συνοπτική δήλωση της ταυροκεφαλής(που μετά την θυσία την κρεμούσαν στο ιερό ή τον τάφο)και του ίδιου του θεϊκού ταύρου.Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει ο διπλός πέλεκυς που τον ονόμαζαν ‘’λάβρυ’’.Από βασικό εργαλείο καθημερινής χρήσεως και όπλο,ο διπλός πέλεκυς έγινε σύμβολο υπερφυσικής δυνάμεως,όχι μόνο στην Κρήτη,αλλά και στην Μικρά Ασία και σε πολλές άλλες περιοχές.Ίσως σχετίστηκε με τον κεραυνό(που χτυπά και ρίχνει τα ψηλά δένδρα στις θύελλες)ή με τον ιερό ταύρο που τον θυσίαζαν με ένα τέτοιο όπλο.Ο λατρευτικός διπλός πέλεκυς είναι μεγαλύτερος και λεπτότερος από τον πρακτικό,έχει ημικυκλική όψη,χαρακτή,ανάγλυφη ή διάτρητη διακόσμηση,και τοποθετείται σε μεγάλους ξύλινους στειλεούς που στηρίζονται σε λίθινες βάσεις.Κάποτε ο διπλός πέλεκυς απεικονίζεται επάνω από το κεφάλι της θεάς,καθώς αυτή στέκει όρθια ανάμεσα στα ιερά ζώα της,άλλοτε τον κρατεί η ίδια στα δυο της χέρια.Άλλο ιερό σύμβολο είναι ο κόμβος που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ και φαίνεται ότι είχε,όπως και σε άλλους λαούς,ποικίλες μαγικές,θεραπευτικές και προφυλακτικές ιδιότητες.Το δέσιμό του εξασφαλίζει την κατοχή του αγαπημένου προσώπου και το λύσιμό του κάνει πιο εύκολο τον τοκετό.Κυρίως όμως ο κόμβος δεσμεύει και υποτάσσει το δαιμονικό στοιχείο.Χαρακτηριστική είναι μια παράσταση θεάς ή ιέρειας που κρατά δεμένο με τον ιερό κόμβο ένα γρύπα.Μαγική και προφυλακτική σημασία πήραν,από την ίδια τη φύση τους,και ωρισμένα αμυντικά όπλα όπως η μεγάλη οκτώσχημη ασπίδα(που κατασκευάζεται από δέρμα ταύρου)και το κράνος.Ίσως τα όπλα αυτά σχετίζονται και με την πολεμική υπόσταση της θεάς.Υπάρχουν και μικρά φυλακτά σε σχήμα ασπίδος.Ο σταυρός,το άστρο,ο αγκυλωτός σταυρός,ο τροχός είναι επίσης ιερά σύμβολα με αστρική ή ηλιακή σημασία.

ΠΗΓΗ

Ιερά σύμβολα στη μινωϊκή θρησκείαΗ μινωική θρησκεία προτιμούσε την συμβολική δήλωση του θείου από την παραστατική απεικόνιση.Ένα από τα ιερώτερα σύμβολα είναι το ζεύγος κεράτων,που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ ή το κλαδί του ιερού δένδρου,και τοποθετείται επάνω στο βάθρο του ιερού ή στους βωμούς ως κύριο λατρευτικό αντικείμενο.Χωρίς άλλο το ζεύγος κεράτων είναι συνοπτική δήλωση της ταυροκεφαλής(που μετά την θυσία την κρεμούσαν στο ιερό ή τον τάφο)και του ίδιου του θεϊκού ταύρου.Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει ο διπλός πέλεκυς που τον ονόμαζαν ‘’λάβρυ’’.Από βασικό εργαλείο καθημερινής χρήσεως και όπλο,ο διπλός πέλεκυς έγινε σύμβολο υπερφυσικής δυνάμεως,όχι μόνο στην Κρήτη,αλλά και στην Μικρά Ασία και σε πολλές άλλες περιοχές.Ίσως σχετίστηκε με τον κεραυνό(που χτυπά και ρίχνει τα ψηλά δένδρα στις θύελλες)ή με τον ιερό ταύρο που τον θυσίαζαν με ένα τέτοιο όπλο.Ο λατρευτικός διπλός πέλεκυς είναι μεγαλύτερος και λεπτότερος από τον πρακτικό,έχει ημικυκλική όψη,χαρακτή,ανάγλυφη ή διάτρητη διακόσμηση,και τοποθετείται σε μεγάλους ξύλινους στειλεούς που στηρίζονται σε λίθινες βάσεις.Κάποτε ο διπλός πέλεκυς απεικονίζεται επάνω από το κεφάλι της θεάς,καθώς αυτή στέκει όρθια ανάμεσα στα ιερά ζώα της,άλλοτε τον κρατεί η ίδια στα δυο της χέρια.Άλλο ιερό σύμβολο είναι ο κόμβος που συχνά συνδυάζεται με τον διπλό πέλεκυ και φαίνεται ότι είχε,όπως και σε άλλους λαούς,ποικίλες μαγικές,θεραπευτικές και προφυλακτικές ιδιότητες.Το δέσιμό του εξασφαλίζει την κατοχή του αγαπημένου προσώπου και το λύσιμό του κάνει πιο εύκολο τον τοκετό.Κυρίως όμως ο κόμβος δεσμεύει και υποτάσσει το δαιμονικό στοιχείο.Χαρακτηριστική είναι μια παράσταση θεάς ή ιέρειας που κρατά δεμένο με τον ιερό κόμβο ένα γρύπα.Μαγική και προφυλακτική σημασία πήραν,από την ίδια τη φύση τους,και ωρισμένα αμυντικά όπλα όπως η μεγάλη οκτώσχημη ασπίδα(που κατασκευάζεται από δέρμα ταύρου)και το κράνος.Ίσως τα όπλα αυτά σχετίζονται και με την πολεμική υπόσταση της θεάς.Υπάρχουν και μικρά φυλακτά σε σχήμα ασπίδος.Ο σταυρός,το άστρο,ο αγκυλωτός σταυρός,ο τροχός είναι επίσης ιερά σύμβολα με αστρική ή ηλιακή σημασία.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Η πορνεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Ο Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος τα πορνεία στην Αθήνα,για να ανακουφίσει τους νέους που έφταναν στην ακμή,ο δε Νίκανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ίδρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα,της προστάτριας του αγοραίου έρωτα,από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθήναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμισθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί,λέει πως θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο,την επίσκεψη στα πορνεία,όπου όπως μας αναφέρει,μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια του αρέσει.Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως τεταγμέναι»,όπως λέει χαρακτηριστικά,ημίγυμνες ή φορώντας διαφανείς χιτώνες,με αποτέλεσμα να φαίνονται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 1/6 δηλ.της δραχμής),αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποίηση).Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην πόλη,κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη,και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού,καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και η Σούδα.Τα περισσότερα,όμως,ήταν στο λιμάνι,στον Πειραιά,καθώς μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης,μιας και ήταν χώρος,όπου έρχονταν έμποροι,ξένοι και ναυτικοί.Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επιτρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.Όταν έμπαινε ο πελάτης,η πόρτα έκλεινε.Μέσα στο δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παραστάσεις,κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο.Τον χειμώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά.Τοκρεββάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος συνεχώς.Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.Οι πόρνες ήταν δούλες,ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου,ή αγορασμένες.Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται ελεύθερη.Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορνεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόληπτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι,πορνοσκόποι και εταιροτρόφοι.Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κράτος,ένα φόρο δηλαδή στο κράτος,καθώς μαθαίνουμε απ’τον Αισχίνη.Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι απ’το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα»,όπως μας πληροφορεί η Σούδα,όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκάστην».Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος,όπως προκύπτει από μια πούτιμη επιγραφή που καταγράφει τους φόρους του κράτους,μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο φόρος των εταιρών.Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν στον πορνοτελώνη,τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων πορνών.Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος,οίκημα(δηλ.το«σπίτι»,όπως λέμε σήμερα),τέγος,παιδισκείον(από τα κοριτσάκια,τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν,χαμαιτυπίον(την ονομασία αυτή την πήρε απ’τις λεγόμενες χαμαιτύπες,τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας χάμω,δηλ.στο έδαφος.Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’αυτές πήρε την ονομασία και το σπίτι).Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο μεδιάφορα κόλπα,μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμμένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν στο μαλακό έδαφος.Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη λέξη ‘’ακολούθει’’,κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρνες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση,τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη.Οι πόρνες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι»(το ανάλογο με το σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή«σποδησιλαύραι»(λαύρα είναι το δρομάκι,το σοκάκι και σποδός η σκόνη),χαμαιτύπαι,χαλκιδίτιδες(από το πολύ ευτελέςποσό που έπαιρναν,ένα χάλκινο νόμισμα),χαμαιταιρίδες.Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περιοχή του Φιλοπάππου,σε ψηλά επιτάφια μνημεία.Άλλες πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’αυτό το σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλλίαή μαστρύπια.Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα λουτρά.Τέλος,στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες,χορεύτριες(ορχηστίδες),ακροβάτιδες που πέρα απ’το πρόγραμμα που παρουσίαζαν,δίνονταν πολύ συχνά για μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες,ανωτέρου επιπέδου.Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπωνέζες γκέισες.Πολλές απ’αυτές κέρδισαν την ελευθερία τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα των εραστών τους.Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες,μέχρι αμύθητα ποσά.Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταίρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την τέχνη του έρωτα,αλλά και το πνεύμα τους.Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της Αθήνας,του Περικλέους.Λέγεται πως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κράτους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα,μητέρα της Λαΐδος,συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη,όπως και η περίφημη Θεοδότη η Αττική.Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά τον Αλέξανδρο.Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του Δημητρίου Πολιορκητή.Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά Σέλευκο.Η Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή,τον φιλόσοφο Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ένα γιορταστικό συμπόσιο.Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον Φαληρέα.Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσινίων Μυστηρίων Αρχία.Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του Δ’.ΗΜανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο παγκράτιον Λεοντίσκου.Το 13ο βιβλίο του Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα,ανέκδοτα και περιτατικά από τις διάσημες εταίρες της αρχαιότητας.Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός,κατά τον οποίο γυναίκες,αλλά ορισμένες φορές και άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορνεία.Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες,πριν παντρευθούν,να διακορευθούν μέσα στο ναό προς όφελος της θεάς,στην οποία ανήκει ο ναός.Το δεύτερο,που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προφανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του να μη σμίγει με κανένα,έστω και με θεό σε ναό,αφορά εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλάβες είτε επειδή είναι ταμένες είτ γιατί έχουν έλθει με τη θέλησή τους και η ιεράπορνεία που ασκούν είναι σε μόνιμη επαγγελματική βάση.Η ιεροδουλεία,θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός,ήταν απλωμένη σ’όλο το χώροτης Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη,όπως μας πληροφορούν οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος,ο οποίος αναφέρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγμές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της Αφροδίτης.Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης Πόρνης.Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφροδίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 ιερόδουλες εταίρες,τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά άνδρες και γυναίκες.Γι’αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου,όπως μαρτυρεί ο Στράβων,και πλούτιζε η πόλη.Οι καπετάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και απ’αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ’ο πλους»,δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον καθένα η Κόρινθος.Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο,όταν επρόκειτο να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψίστης σημασίας,να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να θυσιάσουν μαζί.Και για την πατριωτική τους στάση κατά την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επίγραμμα.

ΠΗΓΗ

Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-Πράσινων":Ευχαριστούμε "Ακάλυπτε" Καφετζόπουλε!!!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΠΗΓΗ

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-Πράσινων":Ευχαριστούμε "Ακάλυπτε" Καφετζόπουλε!!!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΠΗΓΗ

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-

ΒΙΝΤΕΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ του πραγματικού προσώπου των δήθεν "Οικολόγων-Πράσινων":Ευχαριστούμε "Ακάλυπτε" Καφετζόπουλε!!!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΠΗΓΗ

Ευρωβουλή; Σιγά τα ... λαχανάκια (Βρυξελλών) !(01) Μου είναι αδύνατον να καταλάβω το νόημα αυτής της σχεδόν υστερικής “εκστρατείας ψήφου” … δεν είναι δημοκρατικό, ανθρώπινο και αναφαίρετο δικαίωμα κάποιου το αν θα ψηφίσει και τι ; Για ποιό λογο πρέπει μα κάθε τρόπο να ψηφίσουμε:

(02) Όλοι αυτοί οι ‘ πειθαναγκαστές της ψήφου’ δεν αντιλαμβάνονται ότι στην χώρα μας όπως και σε πολλές άλλες χώρες απλά : η Δημοκρατία δεν λειτουργεί ! (και αυτό δεν λύνεται με ψήφους …)

(03) Αυτοί οι ‘πειθαναγκαστές της ψήφου’ μου θυμίζουν τους εθελοντές της Αγγελοπούλου : βαθιά ηλιθιότητα και απόλυτη υποταγή στα συστημικά ειωθότα

(04) Δεν θα ψηφίσω διότι σέβομαι την Δημοκρατία, σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την χώρα μου !

(05) … αλήθεια ΠΟΙΟΥΣ εξυπηρετεί το ενδεχόμενο να μην ψηφίσω; τι σόι _υποβολιμαίος_ μύθος είναι αυτός;

(06) … ενώ όταν ψηφίζουμε όλοι … τρέμουν από τον φόβο τους … δεν ξέρω πως λύνεται, ειλικρινά …

(07) Να ψηφίσω και να συμμετέχω σε τι; στα καραγκιοζιλίκια των Βουλγαράκηδων και των Τσουκάτων; στις ίντριγκες του ΣΥΝ; στην ανθελληνικότητα των απολίτιστων του ΚΚΕ; στην Γελοιώδη Συναγερμική Απόφυση του καρατζαφιόρη; στο ανεύθυνο και ασύνδετο των Ο-Π; Σε τι;

(08) Αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι η Δημοκρατία δεν λειτουργεί πια, χρησιμοποιείται μόνο ως άλλοθι και εδώ αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη ! (δεν μιλώ για τις ΗΠΑ, εκεί έχουν αποβλακώσει 300 εκατομ ανθρώπους !).Το πρόβλημα είναι κάπως πιο περίπλοκο από ότι νομίζουν ορισμένοι !Έχουμε δύο επιλογές: ή μπαίνουμε βαθύτερα στην ουσία των πολιτικών προβλημάτων ή παραμένουμε ‘ανυποψίαστοι’ και ζούμε περισσότερο ευτυχισμένα και ‘ανέμελα’
Διαλέγεις και παίρνεις !

(09) Η δημοκρατία δεν αφορά “κάποιους που ψηφίζουν”, αφορά κάποιους που έχουν κοινωνικό βάρος και μπορούν να επιδρούν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στα πράγματα. Αυτό εξασφαλίζεται με την λειτουργία των λεγόμενων δημοκρατικών θεσμών ΕΝΑΣ (ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ!) εκ’ των οποίων είναι και η ψήφος.

(10) Το να ψηφίζουμε ως πρόβατα μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων δεν πρόκειται να μας ρωτήσει ΚΑΝΕΙΣ και για ΤΙΠΟΤΑ μας ικανοποιεί;

(11) Επίσης κατά την διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών ο πολίτης είναι ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ και δεν έχει ΦΩΝΗ ! Μπορεί να υποστεί τα πάντα, να δει κλεψιές, φωτιές, προδοσίες και κάθε είδους καταστροφές της χώρας του χωρίς να μπορεί να κάνει ΤΙΠΟΤΑ.

(12) Αυτή την ‘δημοκρατία’ την χαρίζω σε όποιον την θέλει και να την χαίρεται ! Αρμόζει όπως είπα και πριν σε ανυποψίαστους !

(13) Την ώρα που πχ ο ΣΥΝ παίζει με τον ελαιώνα ώστε να έχει ένα άλλοθι περί «λειτουργίας της δημοκρατίας» οι άλλοι αποφασίζουν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ για :
Τα 28 δις στις τράπεζες
Τα κονδύλια για την παιδεία
Τα κονδύλια για την υγεία
Το πρόβλημα των βορείων συνόρων, της Θράκης, του Αιγαίου κλπ
Τις εκατοντάδες χιλιάδες ‘προσλήψεις’ του παραθύρου
Την πολιτική των συντάξεων
Το τρόπο εκλογής των δικαστών
Τις κάμερες
Τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων από τις ‘αρχές’
Τις άγονες γραμμές
Το βατοπέδι
Τον εκλογικό νόμο


Το εργατικό δίκαιο
Τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας
Τις συλλογικές συμβάσεις
Τους μισθούς
Την υπόδουλη στους υπερατλαντικούς πάτρωνες πολιτική του ΥπΕξ


Την κατακύρωση (και που) των έργων ανανεώσιμων πηγών
Την χάραξη νέων δρόμων, τις εταιρείες και τα κόστη


… εμείς παίζουμε με το κουβαδάκι μας και τον ελαιώνα … οπότε όλα μέλι γάλα

(14) Ας αντιληφθούμε επί τέλους ότι πετώντας ένα χαρτάκι σε μια τρύπα δεν κάνουμε δημοκρατία !

(15) να υποστηριχθούν μηχανισμοί, ομάδες, κόμματα κλπ που έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά και την διάθεση (για πραγματικούς αγώνες, για μάχες, για θυσίες) να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ την συμμετοχική Δημοκρατία.(*) (**)
(*) τέτοιος μηχανισμός την στιγμή αυτή δεν υπάρχει(**) μια τέτοια κίνηση δεν αρχίζει μεμονωμένα από επίπεδο χώρας, πρέπει να λειτουργήσει Πανευρωπαϊκά

(16) Δεν μπορώ λοιπόν να ψηφίσω κανέναν από τους 27 καραγκιόζηδες, θα αισθανόμουν γελοίος να υποστηρίξω κάποιον που δεν με εκφράζει !

(17) Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να απέχουμε από καμία Δημοκρατία. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η τετραετής ψήφος έχει υπερεκτιμηθεί και λειτουργεί ως εκμαυλιστικό άλλοθι !

(18) Από το τέλος του Β πολέμου και μέχρι σήμερα οι πρωθυπουργοί της χώρας λέγονταν Καραμανλήδες, Μητσοτάκηδες και Παπανδρέηδες.

(19) Ένα μέγιστο ποσοστό Ελλήνων είναι πελατειακά δεσμευμένο από επαγγελματίες πολιτικάντηδες μαυρογιαλούρους.

(20) Η ‘πολιτική ηγεσία’ είναι στο απυρόβλητο και το ατιμώρητο για δεκαετίες !

(21) Το κωμικό κακέκτυπο της ‘ελληνικής αστικής τάξης’ στρεβλή από την καταγωγή και την εξέλιξή της, ετοιμόρροπη σαν την Μαντάμ Σουσού φρόντισε από την λήξη του πολέμου να καταλύσει κάθε έννοια πραγματικής δημοκρατίας στην χώρα.

(22) Οι αποφάσεις που αφορούν την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία λαμβάνονται εκτός βουλής από σκοτεινούς κύκλους πολιτικής και οικονομικής ισχύος που δρουν εντελώς έξω από οποιουσδήποτε δημοκρατικούς θεσμούς.

(23) Η δικαστική εξουσία διαπλέκεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής εξουσίας και της εσωτερικής και διεθνούς πλουτοκρατίας.

(24) Ο μέσος πολίτης είναι θύμα δεσμεύσεων, ανασφάλειας και ύπουλης καθημερινής προπαγάνδας από τα ΜΜΕ, τις ‘μετρήσεις’, την ανάπηρη παιδεία την κρατική καταστολή. Ψηφίζει ότι του υποβάλλουν έχοντάς του αφήσει συγκεκριμένα περιθώρια επιλογών ανάμεσα σε μηχανισμούς που αποτελούν στην ουσία δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

(25) Μέσα σε αυτό το τοπίο αναπτύσσονται φασιστικά πολιτικά μορφώματα που ίσως χρησιμοποιηθούν ως ‘εφεδρείες’ των ισχυρών.

(26) Η αριστερά άρχισε ήδη να κρύβεται στα μισόλογα και τους κρυμμένους συσχετισμούς. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι ο τάδε δεν μας κάνει για αυτούς και αυτούς τους λόγους αλλά μας κάνει ο δείνα για τους άλλους λόγους ! Όμορφα και αντρίκεια ! Ήσυχα και απλά ! (μιλώ για την πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΝ).Δεν αντέχω άλλους σκοτεινούς ‘κομματικούς συσχετισμούς’ και την λογική της κρυμμένης από τον λαό ‘πολιτικής σκοπιμότητας’ που ζουν και βασιλεύουν !

(27) Η παραδοσιακή (sic) αριστερά σημαδεμένη από επιλογές όπως :
- να είσαι κατάφορα _εναντίον_ της προσπάθειας του λαού να σώσει τις εστίες του των τριάντα πέντε αιώνων (εκστρατεία της Μικρασίας)
- να υποστηρίζεις από το 1924 την ανεξαρτησία της Θράκης (!)
- να υποστηρίζεις από το 1925 την ανεξαρτησία της Μακεδονίας (!)
- να σέρνεις – συνειδητά – την χώρα σε εμφύλιο
- να χτυπάς με κάθε τρόπο την οικονομική ανάπτυξη
- να συνεργάζεσαι με την δεξιά
- να ψηφίζεις τα ίδια με το ΛΑΟΣ στην ΕΕ
(... τι άλλο χρειάζεται για να λέγεται ένα κόμμα 'ξεφτίλα' ! )

(28) Διάφοροι υπέρμαχοι της ‘μη αποχής’ προτείνουν: «να βρεις κάτι που είναι ιδεολογικά ή έστω πολιτικά πιο κοντά σου» ως και η πολιτική επιλογή είναι διαλογή στυλ σαλοτραπεζαρίας … έλεος !

(29) To τι _πράττει_ ο κάθε ένας από εμάς για να είναι συνεπής με τις ιδέες του είναι βέβαια προσωπικό θέμα και δεν αποτελεί αντικείμενο απολογίας ή διαφήμισης ! Το χαρτάκι στην τρύπα όμως, μου φαίνεται μικρό και ανεπαρκές άλλοθι !

(30) Πώς είπαμε ότι βρέθηκαν όλοι αυτοί να κάνουν κουμάντο; Ποιος νομιμοποίησε την εξουσία τους; Μήπως ο λαός που τους ψήφισε … ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ! Όπως ίσως θυμάστε η επιβολή του μεταπολεμικού κατεστημένου έγινε με την δύναμη των Αγγλικών όπλων !Αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι η οικονομική ολιγαρχία και το πολιτικό κατεστημένο (που κινείται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα ‘τζάκια’) είναι απολύτως ετερόφωτα και ξενόδουλα. Αυτό ισχύει και στις τρεις μεταπολεμικές περιόδους:
(α) Απελευθέρωση μέχρι χούντα(β) Χούντα(γ) Μεταπολίτευση έως σήμερα

(31) Πρωταγωνιστές και στις τρεις περιόδους οι ίδιοι κύκλοι και οι ίδιες ‘οικογένειες’.Τι σχέση έχει η ‘ψήφος του λαού’ με όλα αυτά; Προσπάθησα με ειλικρίνεια να εξηγήσω πριν ότι η λαϊκή ψήφος είναι εξαιρετικά εύκολο να προκαθοριστεί αν χρησιμοποιηθεί ένα «συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο» πολιτικό δίπολο ! Σκεφτείτε ότι :
- Στις προσεχείς (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΣΑΡΑΝΤΑ (40) έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
- Στις μεθεπόμενες (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ! έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
Αυτά είναι ψηφισμένοι (από τα 300 ζώα όχι από εμάς) νόμοι του Ελληνικού Κράτους. Έτσι εξασφαλίζεται το ‘συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο δίπολο” !
Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα φίλοι μου !

(32) Ας δώσουμε στην διαπίστωση ότι η κομματικά δομημένη κοινωνία δημιουργεί ένα σκοτεινό πολιτικό αδιέξοδο την σημασία που της αξίζει !
Δεν ξέρω ποιά είναι η λύση
Ξέρω ότι ΔΕΝ είναι αυτή που βλέπω να εκτυλίσσεται
Ξέρω ότι χρειάζεται (πολύς ίσως) χρόνος
Ξέρω ότι η όποια λύση θα πρέπει να ξεπερνά τα Εθνικά πλαίσια
Μέχρι τότε προσπαθώ να παραμείνω πολιτισμικά, ηθικά αλλά και πολιτικά ζωντανός …

(33) Και στο κάτω κάτω γιατί λύσσαξαν για να ψηφίσουμε. Πρόκειται για την Ευρωβουλή ! Ένα όργανο ‘βιτρίνα’, ένα σύνολο ευρωβουλευτών χωρίς πραγματική εξουσία αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών είναι το άπαν ! Ειδικά η Επιτροπή αποτελεί ένα αυταρχικό και σουπερφιλελεύθερο διευθυντήριο που δρα ανεξέλεγκτα και προφανώς εις βάρος του Ευρωπαϊκού λαού !

Η Ευρωβουλή απλώς επικυρώνει ... τίποτε άλλο !

Έ, σιγά τα λάχανα !

ΠΗΓΗ

Ευρωβουλή; Σιγά τα ... λαχανάκια (Βρυξελλών) !(01) Μου είναι αδύνατον να καταλάβω το νόημα αυτής της σχεδόν υστερικής “εκστρατείας ψήφου” … δεν είναι δημοκρατικό, ανθρώπινο και αναφαίρετο δικαίωμα κάποιου το αν θα ψηφίσει και τι ; Για ποιό λογο πρέπει μα κάθε τρόπο να ψηφίσουμε:

(02) Όλοι αυτοί οι ‘ πειθαναγκαστές της ψήφου’ δεν αντιλαμβάνονται ότι στην χώρα μας όπως και σε πολλές άλλες χώρες απλά : η Δημοκρατία δεν λειτουργεί ! (και αυτό δεν λύνεται με ψήφους …)

(03) Αυτοί οι ‘πειθαναγκαστές της ψήφου’ μου θυμίζουν τους εθελοντές της Αγγελοπούλου : βαθιά ηλιθιότητα και απόλυτη υποταγή στα συστημικά ειωθότα

(04) Δεν θα ψηφίσω διότι σέβομαι την Δημοκρατία, σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την χώρα μου !

(05) … αλήθεια ΠΟΙΟΥΣ εξυπηρετεί το ενδεχόμενο να μην ψηφίσω; τι σόι _υποβολιμαίος_ μύθος είναι αυτός;

(06) … ενώ όταν ψηφίζουμε όλοι … τρέμουν από τον φόβο τους … δεν ξέρω πως λύνεται, ειλικρινά …

(07) Να ψηφίσω και να συμμετέχω σε τι; στα καραγκιοζιλίκια των Βουλγαράκηδων και των Τσουκάτων; στις ίντριγκες του ΣΥΝ; στην ανθελληνικότητα των απολίτιστων του ΚΚΕ; στην Γελοιώδη Συναγερμική Απόφυση του καρατζαφιόρη; στο ανεύθυνο και ασύνδετο των Ο-Π; Σε τι;

(08) Αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι η Δημοκρατία δεν λειτουργεί πια, χρησιμοποιείται μόνο ως άλλοθι και εδώ αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη ! (δεν μιλώ για τις ΗΠΑ, εκεί έχουν αποβλακώσει 300 εκατομ ανθρώπους !).Το πρόβλημα είναι κάπως πιο περίπλοκο από ότι νομίζουν ορισμένοι !Έχουμε δύο επιλογές: ή μπαίνουμε βαθύτερα στην ουσία των πολιτικών προβλημάτων ή παραμένουμε ‘ανυποψίαστοι’ και ζούμε περισσότερο ευτυχισμένα και ‘ανέμελα’
Διαλέγεις και παίρνεις !

(09) Η δημοκρατία δεν αφορά “κάποιους που ψηφίζουν”, αφορά κάποιους που έχουν κοινωνικό βάρος και μπορούν να επιδρούν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στα πράγματα. Αυτό εξασφαλίζεται με την λειτουργία των λεγόμενων δημοκρατικών θεσμών ΕΝΑΣ (ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ!) εκ’ των οποίων είναι και η ψήφος.

(10) Το να ψηφίζουμε ως πρόβατα μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων δεν πρόκειται να μας ρωτήσει ΚΑΝΕΙΣ και για ΤΙΠΟΤΑ μας ικανοποιεί;

(11) Επίσης κατά την διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών ο πολίτης είναι ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ και δεν έχει ΦΩΝΗ ! Μπορεί να υποστεί τα πάντα, να δει κλεψιές, φωτιές, προδοσίες και κάθε είδους καταστροφές της χώρας του χωρίς να μπορεί να κάνει ΤΙΠΟΤΑ.

(12) Αυτή την ‘δημοκρατία’ την χαρίζω σε όποιον την θέλει και να την χαίρεται ! Αρμόζει όπως είπα και πριν σε ανυποψίαστους !

(13) Την ώρα που πχ ο ΣΥΝ παίζει με τον ελαιώνα ώστε να έχει ένα άλλοθι περί «λειτουργίας της δημοκρατίας» οι άλλοι αποφασίζουν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ για :
Τα 28 δις στις τράπεζες
Τα κονδύλια για την παιδεία
Τα κονδύλια για την υγεία
Το πρόβλημα των βορείων συνόρων, της Θράκης, του Αιγαίου κλπ
Τις εκατοντάδες χιλιάδες ‘προσλήψεις’ του παραθύρου
Την πολιτική των συντάξεων
Το τρόπο εκλογής των δικαστών
Τις κάμερες
Τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων από τις ‘αρχές’
Τις άγονες γραμμές
Το βατοπέδι
Τον εκλογικό νόμο


Το εργατικό δίκαιο
Τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας
Τις συλλογικές συμβάσεις
Τους μισθούς
Την υπόδουλη στους υπερατλαντικούς πάτρωνες πολιτική του ΥπΕξ


Την κατακύρωση (και που) των έργων ανανεώσιμων πηγών
Την χάραξη νέων δρόμων, τις εταιρείες και τα κόστη


… εμείς παίζουμε με το κουβαδάκι μας και τον ελαιώνα … οπότε όλα μέλι γάλα

(14) Ας αντιληφθούμε επί τέλους ότι πετώντας ένα χαρτάκι σε μια τρύπα δεν κάνουμε δημοκρατία !

(15) να υποστηριχθούν μηχανισμοί, ομάδες, κόμματα κλπ που έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά και την διάθεση (για πραγματικούς αγώνες, για μάχες, για θυσίες) να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ την συμμετοχική Δημοκρατία.(*) (**)
(*) τέτοιος μηχανισμός την στιγμή αυτή δεν υπάρχει(**) μια τέτοια κίνηση δεν αρχίζει μεμονωμένα από επίπεδο χώρας, πρέπει να λειτουργήσει Πανευρωπαϊκά

(16) Δεν μπορώ λοιπόν να ψηφίσω κανέναν από τους 27 καραγκιόζηδες, θα αισθανόμουν γελοίος να υποστηρίξω κάποιον που δεν με εκφράζει !

(17) Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να απέχουμε από καμία Δημοκρατία. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η τετραετής ψήφος έχει υπερεκτιμηθεί και λειτουργεί ως εκμαυλιστικό άλλοθι !

(18) Από το τέλος του Β πολέμου και μέχρι σήμερα οι πρωθυπουργοί της χώρας λέγονταν Καραμανλήδες, Μητσοτάκηδες και Παπανδρέηδες.

(19) Ένα μέγιστο ποσοστό Ελλήνων είναι πελατειακά δεσμευμένο από επαγγελματίες πολιτικάντηδες μαυρογιαλούρους.

(20) Η ‘πολιτική ηγεσία’ είναι στο απυρόβλητο και το ατιμώρητο για δεκαετίες !

(21) Το κωμικό κακέκτυπο της ‘ελληνικής αστικής τάξης’ στρεβλή από την καταγωγή και την εξέλιξή της, ετοιμόρροπη σαν την Μαντάμ Σουσού φρόντισε από την λήξη του πολέμου να καταλύσει κάθε έννοια πραγματικής δημοκρατίας στην χώρα.

(22) Οι αποφάσεις που αφορούν την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία λαμβάνονται εκτός βουλής από σκοτεινούς κύκλους πολιτικής και οικονομικής ισχύος που δρουν εντελώς έξω από οποιουσδήποτε δημοκρατικούς θεσμούς.

(23) Η δικαστική εξουσία διαπλέκεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής εξουσίας και της εσωτερικής και διεθνούς πλουτοκρατίας.

(24) Ο μέσος πολίτης είναι θύμα δεσμεύσεων, ανασφάλειας και ύπουλης καθημερινής προπαγάνδας από τα ΜΜΕ, τις ‘μετρήσεις’, την ανάπηρη παιδεία την κρατική καταστολή. Ψηφίζει ότι του υποβάλλουν έχοντάς του αφήσει συγκεκριμένα περιθώρια επιλογών ανάμεσα σε μηχανισμούς που αποτελούν στην ουσία δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

(25) Μέσα σε αυτό το τοπίο αναπτύσσονται φασιστικά πολιτικά μορφώματα που ίσως χρησιμοποιηθούν ως ‘εφεδρείες’ των ισχυρών.

(26) Η αριστερά άρχισε ήδη να κρύβεται στα μισόλογα και τους κρυμμένους συσχετισμούς. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι ο τάδε δεν μας κάνει για αυτούς και αυτούς τους λόγους αλλά μας κάνει ο δείνα για τους άλλους λόγους ! Όμορφα και αντρίκεια ! Ήσυχα και απλά ! (μιλώ για την πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΝ).Δεν αντέχω άλλους σκοτεινούς ‘κομματικούς συσχετισμούς’ και την λογική της κρυμμένης από τον λαό ‘πολιτικής σκοπιμότητας’ που ζουν και βασιλεύουν !

(27) Η παραδοσιακή (sic) αριστερά σημαδεμένη από επιλογές όπως :
- να είσαι κατάφορα _εναντίον_ της προσπάθειας του λαού να σώσει τις εστίες του των τριάντα πέντε αιώνων (εκστρατεία της Μικρασίας)
- να υποστηρίζεις από το 1924 την ανεξαρτησία της Θράκης (!)
- να υποστηρίζεις από το 1925 την ανεξαρτησία της Μακεδονίας (!)
- να σέρνεις – συνειδητά – την χώρα σε εμφύλιο
- να χτυπάς με κάθε τρόπο την οικονομική ανάπτυξη
- να συνεργάζεσαι με την δεξιά
- να ψηφίζεις τα ίδια με το ΛΑΟΣ στην ΕΕ
(... τι άλλο χρειάζεται για να λέγεται ένα κόμμα 'ξεφτίλα' ! )

(28) Διάφοροι υπέρμαχοι της ‘μη αποχής’ προτείνουν: «να βρεις κάτι που είναι ιδεολογικά ή έστω πολιτικά πιο κοντά σου» ως και η πολιτική επιλογή είναι διαλογή στυλ σαλοτραπεζαρίας … έλεος !

(29) To τι _πράττει_ ο κάθε ένας από εμάς για να είναι συνεπής με τις ιδέες του είναι βέβαια προσωπικό θέμα και δεν αποτελεί αντικείμενο απολογίας ή διαφήμισης ! Το χαρτάκι στην τρύπα όμως, μου φαίνεται μικρό και ανεπαρκές άλλοθι !

(30) Πώς είπαμε ότι βρέθηκαν όλοι αυτοί να κάνουν κουμάντο; Ποιος νομιμοποίησε την εξουσία τους; Μήπως ο λαός που τους ψήφισε … ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ! Όπως ίσως θυμάστε η επιβολή του μεταπολεμικού κατεστημένου έγινε με την δύναμη των Αγγλικών όπλων !Αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι η οικονομική ολιγαρχία και το πολιτικό κατεστημένο (που κινείται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα ‘τζάκια’) είναι απολύτως ετερόφωτα και ξενόδουλα. Αυτό ισχύει και στις τρεις μεταπολεμικές περιόδους:
(α) Απελευθέρωση μέχρι χούντα(β) Χούντα(γ) Μεταπολίτευση έως σήμερα

(31) Πρωταγωνιστές και στις τρεις περιόδους οι ίδιοι κύκλοι και οι ίδιες ‘οικογένειες’.Τι σχέση έχει η ‘ψήφος του λαού’ με όλα αυτά; Προσπάθησα με ειλικρίνεια να εξηγήσω πριν ότι η λαϊκή ψήφος είναι εξαιρετικά εύκολο να προκαθοριστεί αν χρησιμοποιηθεί ένα «συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο» πολιτικό δίπολο ! Σκεφτείτε ότι :
- Στις προσεχείς (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΣΑΡΑΝΤΑ (40) έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
- Στις μεθεπόμενες (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ! έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
Αυτά είναι ψηφισμένοι (από τα 300 ζώα όχι από εμάς) νόμοι του Ελληνικού Κράτους. Έτσι εξασφαλίζεται το ‘συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο δίπολο” !
Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα φίλοι μου !

(32) Ας δώσουμε στην διαπίστωση ότι η κομματικά δομημένη κοινωνία δημιουργεί ένα σκοτεινό πολιτικό αδιέξοδο την σημασία που της αξίζει !
Δεν ξέρω ποιά είναι η λύση
Ξέρω ότι ΔΕΝ είναι αυτή που βλέπω να εκτυλίσσεται
Ξέρω ότι χρειάζεται (πολύς ίσως) χρόνος
Ξέρω ότι η όποια λύση θα πρέπει να ξεπερνά τα Εθνικά πλαίσια
Μέχρι τότε προσπαθώ να παραμείνω πολιτισμικά, ηθικά αλλά και πολιτικά ζωντανός …

(33) Και στο κάτω κάτω γιατί λύσσαξαν για να ψηφίσουμε. Πρόκειται για την Ευρωβουλή ! Ένα όργανο ‘βιτρίνα’, ένα σύνολο ευρωβουλευτών χωρίς πραγματική εξουσία αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών είναι το άπαν ! Ειδικά η Επιτροπή αποτελεί ένα αυταρχικό και σουπερφιλελεύθερο διευθυντήριο που δρα ανεξέλεγκτα και προφανώς εις βάρος του Ευρωπαϊκού λαού !

Η Ευρωβουλή απλώς επικυρώνει ... τίποτε άλλο !

Έ, σιγά τα λάχανα !

ΠΗΓΗ

Ευρωβουλή; Σιγά τα ... λαχανάκια (Βρυξελλών) !(01) Μου είναι αδύνατον να καταλάβω το νόημα αυτής της σχεδόν υστερικής “εκστρατείας ψήφου” … δεν είναι δημοκρατικό, ανθρώπινο και αναφαίρετο δικαίωμα κάποιου το αν θα ψηφίσει και τι ; Για ποιό λογο πρέπει μα κάθε τρόπο να ψηφίσουμε:

(02) Όλοι αυτοί οι ‘ πειθαναγκαστές της ψήφου’ δεν αντιλαμβάνονται ότι στην χώρα μας όπως και σε πολλές άλλες χώρες απλά : η Δημοκρατία δεν λειτουργεί ! (και αυτό δεν λύνεται με ψήφους …)

(03) Αυτοί οι ‘πειθαναγκαστές της ψήφου’ μου θυμίζουν τους εθελοντές της Αγγελοπούλου : βαθιά ηλιθιότητα και απόλυτη υποταγή στα συστημικά ειωθότα

(04) Δεν θα ψηφίσω διότι σέβομαι την Δημοκρατία, σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την χώρα μου !

(05) … αλήθεια ΠΟΙΟΥΣ εξυπηρετεί το ενδεχόμενο να μην ψηφίσω; τι σόι _υποβολιμαίος_ μύθος είναι αυτός;

(06) … ενώ όταν ψηφίζουμε όλοι … τρέμουν από τον φόβο τους … δεν ξέρω πως λύνεται, ειλικρινά …

(07) Να ψηφίσω και να συμμετέχω σε τι; στα καραγκιοζιλίκια των Βουλγαράκηδων και των Τσουκάτων; στις ίντριγκες του ΣΥΝ; στην ανθελληνικότητα των απολίτιστων του ΚΚΕ; στην Γελοιώδη Συναγερμική Απόφυση του καρατζαφιόρη; στο ανεύθυνο και ασύνδετο των Ο-Π; Σε τι;

(08) Αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι η Δημοκρατία δεν λειτουργεί πια, χρησιμοποιείται μόνο ως άλλοθι και εδώ αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη ! (δεν μιλώ για τις ΗΠΑ, εκεί έχουν αποβλακώσει 300 εκατομ ανθρώπους !).Το πρόβλημα είναι κάπως πιο περίπλοκο από ότι νομίζουν ορισμένοι !Έχουμε δύο επιλογές: ή μπαίνουμε βαθύτερα στην ουσία των πολιτικών προβλημάτων ή παραμένουμε ‘ανυποψίαστοι’ και ζούμε περισσότερο ευτυχισμένα και ‘ανέμελα’
Διαλέγεις και παίρνεις !

(09) Η δημοκρατία δεν αφορά “κάποιους που ψηφίζουν”, αφορά κάποιους που έχουν κοινωνικό βάρος και μπορούν να επιδρούν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στα πράγματα. Αυτό εξασφαλίζεται με την λειτουργία των λεγόμενων δημοκρατικών θεσμών ΕΝΑΣ (ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ!) εκ’ των οποίων είναι και η ψήφος.

(10) Το να ψηφίζουμε ως πρόβατα μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων δεν πρόκειται να μας ρωτήσει ΚΑΝΕΙΣ και για ΤΙΠΟΤΑ μας ικανοποιεί;

(11) Επίσης κατά την διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών ο πολίτης είναι ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ και δεν έχει ΦΩΝΗ ! Μπορεί να υποστεί τα πάντα, να δει κλεψιές, φωτιές, προδοσίες και κάθε είδους καταστροφές της χώρας του χωρίς να μπορεί να κάνει ΤΙΠΟΤΑ.

(12) Αυτή την ‘δημοκρατία’ την χαρίζω σε όποιον την θέλει και να την χαίρεται ! Αρμόζει όπως είπα και πριν σε ανυποψίαστους !

(13) Την ώρα που πχ ο ΣΥΝ παίζει με τον ελαιώνα ώστε να έχει ένα άλλοθι περί «λειτουργίας της δημοκρατίας» οι άλλοι αποφασίζουν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ για :
Τα 28 δις στις τράπεζες
Τα κονδύλια για την παιδεία
Τα κονδύλια για την υγεία
Το πρόβλημα των βορείων συνόρων, της Θράκης, του Αιγαίου κλπ
Τις εκατοντάδες χιλιάδες ‘προσλήψεις’ του παραθύρου
Την πολιτική των συντάξεων
Το τρόπο εκλογής των δικαστών
Τις κάμερες
Τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων από τις ‘αρχές’
Τις άγονες γραμμές
Το βατοπέδι
Τον εκλογικό νόμο


Το εργατικό δίκαιο
Τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας
Τις συλλογικές συμβάσεις
Τους μισθούς
Την υπόδουλη στους υπερατλαντικούς πάτρωνες πολιτική του ΥπΕξ


Την κατακύρωση (και που) των έργων ανανεώσιμων πηγών
Την χάραξη νέων δρόμων, τις εταιρείες και τα κόστη


… εμείς παίζουμε με το κουβαδάκι μας και τον ελαιώνα … οπότε όλα μέλι γάλα

(14) Ας αντιληφθούμε επί τέλους ότι πετώντας ένα χαρτάκι σε μια τρύπα δεν κάνουμε δημοκρατία !

(15) να υποστηριχθούν μηχανισμοί, ομάδες, κόμματα κλπ που έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά και την διάθεση (για πραγματικούς αγώνες, για μάχες, για θυσίες) να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ την συμμετοχική Δημοκρατία.(*) (**)
(*) τέτοιος μηχανισμός την στιγμή αυτή δεν υπάρχει(**) μια τέτοια κίνηση δεν αρχίζει μεμονωμένα από επίπεδο χώρας, πρέπει να λειτουργήσει Πανευρωπαϊκά

(16) Δεν μπορώ λοιπόν να ψηφίσω κανέναν από τους 27 καραγκιόζηδες, θα αισθανόμουν γελοίος να υποστηρίξω κάποιον που δεν με εκφράζει !

(17) Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να απέχουμε από καμία Δημοκρατία. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η τετραετής ψήφος έχει υπερεκτιμηθεί και λειτουργεί ως εκμαυλιστικό άλλοθι !

(18) Από το τέλος του Β πολέμου και μέχρι σήμερα οι πρωθυπουργοί της χώρας λέγονταν Καραμανλήδες, Μητσοτάκηδες και Παπανδρέηδες.

(19) Ένα μέγιστο ποσοστό Ελλήνων είναι πελατειακά δεσμευμένο από επαγγελματίες πολιτικάντηδες μαυρογιαλούρους.

(20) Η ‘πολιτική ηγεσία’ είναι στο απυρόβλητο και το ατιμώρητο για δεκαετίες !

(21) Το κωμικό κακέκτυπο της ‘ελληνικής αστικής τάξης’ στρεβλή από την καταγωγή και την εξέλιξή της, ετοιμόρροπη σαν την Μαντάμ Σουσού φρόντισε από την λήξη του πολέμου να καταλύσει κάθε έννοια πραγματικής δημοκρατίας στην χώρα.

(22) Οι αποφάσεις που αφορούν την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία λαμβάνονται εκτός βουλής από σκοτεινούς κύκλους πολιτικής και οικονομικής ισχύος που δρουν εντελώς έξω από οποιουσδήποτε δημοκρατικούς θεσμούς.

(23) Η δικαστική εξουσία διαπλέκεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής εξουσίας και της εσωτερικής και διεθνούς πλουτοκρατίας.

(24) Ο μέσος πολίτης είναι θύμα δεσμεύσεων, ανασφάλειας και ύπουλης καθημερινής προπαγάνδας από τα ΜΜΕ, τις ‘μετρήσεις’, την ανάπηρη παιδεία την κρατική καταστολή. Ψηφίζει ότι του υποβάλλουν έχοντάς του αφήσει συγκεκριμένα περιθώρια επιλογών ανάμεσα σε μηχανισμούς που αποτελούν στην ουσία δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

(25) Μέσα σε αυτό το τοπίο αναπτύσσονται φασιστικά πολιτικά μορφώματα που ίσως χρησιμοποιηθούν ως ‘εφεδρείες’ των ισχυρών.

(26) Η αριστερά άρχισε ήδη να κρύβεται στα μισόλογα και τους κρυμμένους συσχετισμούς. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι ο τάδε δεν μας κάνει για αυτούς και αυτούς τους λόγους αλλά μας κάνει ο δείνα για τους άλλους λόγους ! Όμορφα και αντρίκεια ! Ήσυχα και απλά ! (μιλώ για την πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΝ).Δεν αντέχω άλλους σκοτεινούς ‘κομματικούς συσχετισμούς’ και την λογική της κρυμμένης από τον λαό ‘πολιτικής σκοπιμότητας’ που ζουν και βασιλεύουν !

(27) Η παραδοσιακή (sic) αριστερά σημαδεμένη από επιλογές όπως :
- να είσαι κατάφορα _εναντίον_ της προσπάθειας του λαού να σώσει τις εστίες του των τριάντα πέντε αιώνων (εκστρατεία της Μικρασίας)
- να υποστηρίζεις από το 1924 την ανεξαρτησία της Θράκης (!)
- να υποστηρίζεις από το 1925 την ανεξαρτησία της Μακεδονίας (!)
- να σέρνεις – συνειδητά – την χώρα σε εμφύλιο
- να χτυπάς με κάθε τρόπο την οικονομική ανάπτυξη
- να συνεργάζεσαι με την δεξιά
- να ψηφίζεις τα ίδια με το ΛΑΟΣ στην ΕΕ
(... τι άλλο χρειάζεται για να λέγεται ένα κόμμα 'ξεφτίλα' ! )

(28) Διάφοροι υπέρμαχοι της ‘μη αποχής’ προτείνουν: «να βρεις κάτι που είναι ιδεολογικά ή έστω πολιτικά πιο κοντά σου» ως και η πολιτική επιλογή είναι διαλογή στυλ σαλοτραπεζαρίας … έλεος !

(29) To τι _πράττει_ ο κάθε ένας από εμάς για να είναι συνεπής με τις ιδέες του είναι βέβαια προσωπικό θέμα και δεν αποτελεί αντικείμενο απολογίας ή διαφήμισης ! Το χαρτάκι στην τρύπα όμως, μου φαίνεται μικρό και ανεπαρκές άλλοθι !

(30) Πώς είπαμε ότι βρέθηκαν όλοι αυτοί να κάνουν κουμάντο; Ποιος νομιμοποίησε την εξουσία τους; Μήπως ο λαός που τους ψήφισε … ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ! Όπως ίσως θυμάστε η επιβολή του μεταπολεμικού κατεστημένου έγινε με την δύναμη των Αγγλικών όπλων !Αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι η οικονομική ολιγαρχία και το πολιτικό κατεστημένο (που κινείται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα ‘τζάκια’) είναι απολύτως ετερόφωτα και ξενόδουλα. Αυτό ισχύει και στις τρεις μεταπολεμικές περιόδους:
(α) Απελευθέρωση μέχρι χούντα(β) Χούντα(γ) Μεταπολίτευση έως σήμερα

(31) Πρωταγωνιστές και στις τρεις περιόδους οι ίδιοι κύκλοι και οι ίδιες ‘οικογένειες’.Τι σχέση έχει η ‘ψήφος του λαού’ με όλα αυτά; Προσπάθησα με ειλικρίνεια να εξηγήσω πριν ότι η λαϊκή ψήφος είναι εξαιρετικά εύκολο να προκαθοριστεί αν χρησιμοποιηθεί ένα «συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο» πολιτικό δίπολο ! Σκεφτείτε ότι :
- Στις προσεχείς (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΣΑΡΑΝΤΑ (40) έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
- Στις μεθεπόμενες (βουλευτικές) εκλογές το πρώτο κόμμα θα πάρει ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ! έδρες δώρο επειδή έτσι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ
Αυτά είναι ψηφισμένοι (από τα 300 ζώα όχι από εμάς) νόμοι του Ελληνικού Κράτους. Έτσι εξασφαλίζεται το ‘συστημικά ασφαλές / ακίνδυνο δίπολο” !
Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα φίλοι μου !

(32) Ας δώσουμε στην διαπίστωση ότι η κομματικά δομημένη κοινωνία δημιουργεί ένα σκοτεινό πολιτικό αδιέξοδο την σημασία που της αξίζει !
Δεν ξέρω ποιά είναι η λύση
Ξέρω ότι ΔΕΝ είναι αυτή που βλέπω να εκτυλίσσεται
Ξέρω ότι χρειάζεται (πολύς ίσως) χρόνος
Ξέρω ότι η όποια λύση θα πρέπει να ξεπερνά τα Εθνικά πλαίσια
Μέχρι τότε προσπαθώ να παραμείνω πολιτισμικά, ηθικά αλλά και πολιτικά ζωντανός …

(33) Και στο κάτω κάτω γιατί λύσσαξαν για να ψηφίσουμε. Πρόκειται για την Ευρωβουλή ! Ένα όργανο ‘βιτρίνα’, ένα σύνολο ευρωβουλευτών χωρίς πραγματική εξουσία αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών είναι το άπαν ! Ειδικά η Επιτροπή αποτελεί ένα αυταρχικό και σουπερφιλελεύθερο διευθυντήριο που δρα ανεξέλεγκτα και προφανώς εις βάρος του Ευρωπαϊκού λαού !

Η Ευρωβουλή απλώς επικυρώνει ... τίποτε άλλο !

Έ, σιγά τα λάχανα !

ΠΗΓΗ

η φυλή των Καλάς και η διάλεκτος τους

Η φυλή των Καλάς· η παρουσία των Ελλήνων στην ινδική ήπειρο
»»» Το Φεβρουάριο του '98 επισκέφτηκαν το χωριό μας μια ομάδα παιδιών της φυλής των Καλάς από το μακρινό Πακιστάν, με τους συνοδούς των. 'Ολη η ομάδα ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Πέλλας, στο εργαστήριο εκμαγείων καθώς και στο συνεταιρισμό ψηφιδωτών. Ο όμιλος μάς ακολούθησε και κάλυψε φωτογραφικά την επίσκεψή τους. Πριν την αναχώρησή τους, στο γραφείο του ο κ. Δήμαρχος χάρισε στα παιδιά αναμνηστικά του ιστορικού μας δήμου. Ποιοι είναι οι Καλάς; Αναδημοσιεύουμε το σχετικό φυλλάδιο που μας δώσανε:

Γυναίκα που φτιάχνει πίτες. Χωριό Κρακάλ, κοιλάδα Μπουμπουρέτ (300 κάτοικοι). Στο χωριό αυτό υπάρχει και ελληνικό σχολείο." align="left" border="0" height="123" hspace="10" vspace="10" width="184">Στη Δυτική περιοχή της ινδικής υποηπείρου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το κράτος του Πακιστάν, έγινε πριν από αιώνες η συνάντηση των λαών της Ινδίας και της Ελλάδας. Αρχαίοι 'Ελληνες συγγραφείς, όπως ο Ηρόδοτος, μας ενημερώνουν ότι από τον 6ο π.Χ αιώνα υπήρχαν εκεί 'Ελληνες, αλλά και Βουδιστικά κείμενα, όπως το "Majjihima Nakaya", αναφέρονται σε "Κράτος Ελλήνων" την εποχή του Βούδα τον 6ο π.Χ. αιώνα στον Καύκασο (Hindukush), εκεί που σήμερα ζουν οι Καλάς. Η παρουσία των Ελλήνων στην ινδική υποήπειρο γίνεται περισσότερο αισθητή μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα:

1. Με την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου που διέσχισε τη χώρα του Ινδού (327-326 π.Χ).
2. Με την ανάπτυξη των ελληνικών Βασιλείων της Βακτρίας και της Ινδίας για τρεις περίπου αιώνες μετά τον Αλέξανδρο.
3. Με την άνθιση της Ελληνοβουδιστικής τέχνης της "Gadhara" για άλλους πέντε αιώνες.

Η χώρα του Πακιστάν καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους 'Ελληνες, όχι μόνο για το ιστορικό παρελθόν της αλλά και για το παρόν της. Ο σημερινός επισκέπτης ακούει έκπληκτος τους φιλόξενους πολίτες αυτής της Χώρας να φέρουν με πολλή υπερηφάνεια το όνομα "Σικαντέρ Αζάμ" (Αλέξανδρος ο Μέγας). Να μιλούν για τις 6 Αλεξάνδρειες που υπάρχουν στη Χώρα τους, μεταξύ των οποίων είναι η Νίκαια-Αλεξάνδρεια και η Βουκεφάλεια-Αλεξάνδρεια. Να εμπιστεύονται την "Younani Medicine", δηλαδή την ελληνική Ιατρική, παιδί της Ιπποκράτειας, που έφερε μαζί του ο Αλέξανδρος. 'Εκπληκτος ο 'Ελληνας επισκέπτης των Μουσείων του Πακιστάν στο Καράτσι, στη Λαχώρη, στο Πεσάβαρ, στα Τάξιλα, διαβάζει γραμμένα στα ελληνικά τα ονόματα των 41 Ελλήνων Βασιλέων της Βακτρίας και της Ινδίας πάνω στα χρυσά και αργυρά τους νομίσματα: Δημήτριος, Μένανδρος, Αγαθοκέλεια ... Βλέπει το Βούδα με τα Απολλώνια χαρακτηριστικά, ντυμένο με τον ελληνικό χιτώνα, και διακρίνει στα ανάγλυφα της Gadhara, δίπλα στις Βουδιστικές Θεότητες, Ελληνικές, όπως του Δία και της Αθηνάς. Ανάμεσα στους κορινθιακούς κίονες και τις πέτρινες γιρλάντες με τ� αμπελόφυλλα, τους κισσούς και τους ερωτιδείς, τους Τρίτωνες και τους 'Ατλαντες, τα ανάγλυφα με τις βακχικές σκηνές και τους ελληνικούς χιτώνες των αγαλμάτων, ξεχνά την απόσταση που χωρίζει το Πακιστάν από την Ελλάδα της Μεσογείου.

'Οταν μαθαίνουν ότι είναι 'Ελληνας, του συνιστούν να επισκεφθεί τους «συγγενείς» του στις Βόρειες περιοχές του Πακιστάν, εκεί όπου συναντώνται οι οροσειρές των Ιμαλαΐων και του ινδικού Καυκάσου (Hindukish). Οι παραδόσεις αυτών των φυλών με τα Μεσογειακά χαρακτηριστικά, στο Τσιτράλ, στο Χούνζα, στο Γκιλγκίτ, στο Σκαρντού με την ακρόπολή τους που την ονομάζουν Ισκαντέρια, δηλαδή Αλεξάνδρεια, τους θέλουν απογόνους των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου και έτσι προβάλλονται από τα έντυπα του Πακιστανικού Οργανισμού Τουρισμού.


Η Φ
ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣ

Οι 3.000 Καλάς ζουν σε 30 περίπου οικισμούς, πάνω στις απόκρημνες πλαγιές του Ινδικού Καυκάσου (Hindukush), σε υψόμετρο 2.500 μέτρων. Η παράδοση τους θέλει απογόνους των στρατιωτών του Μ.Αλεξάνδρου που παρέμειναν στις περιοχές αυτές, όταν ο στρατός του μεγάλου στρατηλάτη διέσχιζε τον ινδικό Καύκασο οδεύοντας προς Νότο. Η φυλή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, γιατί δεν έχει εξισλαμισθεί και διατηρεί μια μοναδική στον κόσμο παράδοση με στοιχεία από την αρχαία ελληνική στη θρησκεία, έθιμα, μουσική, γλώσσα κ.λπ.

Σπίτι οικισμού Καλάς." border="0" height="127" hspace="10" vspace="10" width="180">Η θρησκεία τους είναι πολυθεϊστική. Πατέρας των θεών και των ανθρώπων είναι ο DI ZAU (Δίας-Ζευς). Το όνομά του σημαίνει «αυτός που δίνει ζωή» μιας και οι λέξεις «DI» και «ZAU» σημαίνουν «Δίδω» και «Ζωή» αντίστοιχα. Τον πατέρα των θεών τον αποκαλούν και "Raintagarau" (Παντοκράτωρ) που σημαίνει αυτόν που «τα πάντα ελέγχει και κυβερνά». Η θεότητα του σπιτιού, της οικογένειας και της κοινότητας είναι η «Tsestak» (Εστία). Κάθε σπίτι έχει μια γωνιά αφιερωμένη σ' αυτήν και κάθε οικισμός ένα ναό, όπου συγκεντρώνονται για τις τελετές τους. Στα δάση, στα ποτάμια, στις κορυφές των βουνών κατοικούν διάφορα Πνεύματα (Νύμφες), που πολλές φορές βοηθούν τους Καλάς μέσω «διαμέσων» ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και επικοινωνούν μαζί τους. Προστάτης των ποιμένων είναι ο "Sagikor" με ιδιαίτερο ιερό, που δέχεται προσφορές όταν οι ποιμένες κατεβαίνουν από τα υψώματα στα χωριά τους. Το τελετουργικό της θυσίας ακολουθεί την αρχαία ελληνική παράδοση, αφού και εδώ ο κέδρος και η βελανιδιά είναι τα ιερά δένδρα του DI ZAU. Ο καπνός των κλαδιών που καίγονται ευχαριστεί τους θεούς. Αυτοί που συμμετέχουν στη θυσία πρέπει να κάνουν καθαρτήριο λουτρό με νερό πηγής ή με μούστο από σταφύλια που έκοψαν πρόσφατα. Με το αίμα του ζώου ραντίζουν το βωμό και τη φωτιά που έχουν ανάψει. Κατά τη διάρκεια της τελετής όλοι οι άνδρες προσεύχονται μεγαλόφωνα στους θεούς. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν. Τα κέρατα του θυσιαζόμενου ζώου κοσμούν τις προσόψεις των σπιτιών, αφού το δικέρατο σύμβολο παραμένει ακόμα ιερό στον τόπο τους από τότε που ο μεγάλος στρατηλάτης το υιοθέτησε, όταν επισκέφθηκε το Ιερό του 'Αμμωνα Δία στην όαση Σίβα.

Οι Καλάς ακολουθούν σήμερα τα ίδια αρχαία έθιμα, δηλαδή καθαρτήρια λουτρά, ψήσιμο ειδικών άρτων, πυρσοφορίες, σεξουαλικά πειράγματα, προσφορά τροφών στους προγόνους τους κ.α. Στις θρησκευτικές εορτές που παρευρίσκονται και γυναίκες εκτελούνται γυναικείοι κυκλικοί χοροί. Οι γυναίκες είναι πιασμένες σε κύκλο με τα χέρια πλεγμένα πίσω από την πλάτη και συνοδεύουν το χορό με τραγούδι. Η οργανική συνοδεία που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου είναι ένα μεγάλο νταούλι, ξύλινες φλογέρες και τοξοειδής άρπα με τέσσερις χορδές που θυμίζει την αρχαιοελληνική λύρα. Μέσα στη θάλασσα των μουσουλμάνων της Ασίας, οι Καλάς είναι οι μόνοι που παράγουν κρασί και το χαίρονται στις γιορτές και στις συνάξεις τους. Η γλώσσα τους έχει στοιχεία από τα Περσικά, τα Σανσκριτικά και τα Ελληνικά, αφού βρίσκουμε λέξεις που έχουν κοινές ρίζες με τη δική μας γλώσσα.

ΝΟΜ όνομα
ΠΑΡΕΙΜ πορεύομαι, διαβαίνω εκ του πάρειμι
ΧΕΜΑΝ χειμώνας
ΙΛΑ έλα
ΔΟΝΤΟΥΓΙΑ δόντια
DI δίδω
ΙΣΠΑΤΑ χαιρετισμός, εκ του ασπάζομαι. Γι' αυτό φιλιούνται

όταν συναντιούνται μετά από καιρό

Αλλά και στη γύρω περιοχή, που μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ανήκε στην αυτόνομη επικράτεια του Καφιριστάν (χώρα των απίστων κατά τους Μουσουλμάνους, που κατάφεραν να εξισλαμίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Καφίρς), συναντά κανείς στους χαιρετισμούς τους λέξεις όπως «χάιρε, χαϊρέτα, γιάμασις». Η γλώσσα των Καλάς δεν γράφεται. Οι Δανοί ερευνητές που ασχολούνται από το 1948 μαζί τους έχουν κατασκευάσει έναν τύπο αλφαβήτου που στηρίζεται στο φωνητικό.

Η ενδυμασία των γυναικών μοιάζει πολύ με τον αρχαίο χιτώνα. Το φόρεμά τους είναι μαύρο και είναι κεντημένο στα μανίκια, γύρω από το λαιμό και στον ποδόγυρο. Το χτένισμά τους είναι χαρακτηριστικό με τις πέντε πλεξούδες που το αποτελούν. Το γιορτινό καπέλο τους φέρει φούντα και κατά τη διάρκεια των γιορτών τους κοσμείται με φτερά και αρωματικά κλαδιά. Μοιάζει με το λοφίο περικεφαλαίας της Μακεδονίτικης στολής. τα θαλασσινά κοχύλια είναι απαραίτητο κόσμημα των καπέλων τους, πιθανό κατάλοιπο της θαλασσινής καταγωγής τους. Οι άνδρες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα φορούσαν χιτώνιο-σάκο που το ονόμαζαν "Σακάτσι". Το καπέλο τους θυμίζει την αρχαία μακεδονική Καυσία. Ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών τους έχει πολλά κοινά στοιχεία με το μακεδονίτικο σπίτι. Είναι κτισμένα με πέτρες και ξύλα και με εξώστη στο πάνω πάτωμα. Στις προσόψεις των σπιτιών τους υπάρχουν ξυλόγλυπτα μοτίβα που παραπέμπουν σε ανάλογα ελληνικά (μαίανδροι, ρόδακες, γεωμετρικά σχήματα και ακτινωτά αστέρια). Από παράδοση κάθονται σε καρέκλες και σκαμνιά, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο των Ασιατών που κάθονται οκλαδόν. Ο Πακιστανικός οργανισμός Τουρισμού τους προβάλλει ως απογόνους των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου. 'Ετσι πολλοί επισκέπτονται τις κοιλάδες τους για να γνωρίσουν τη μοναδική αυτή φυλή.