Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου

Κύριλλος& Μεθόδιος:
Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου


Αρχικός Τίτλος: KYΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ- Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ.

Προπαγανδίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντίου η δήθεν διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στους Σλάβους χάρη στις ενέργειες δύο μοναχών, του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, οι οποίοι επί πλέον τους έδωσαν το αλφάβητο. Αλλά, εάν σκοπός των Βυζαντινών ήταν να μεταδώσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στους Σλάβους, θα τους έδιναν το ήδη υπάρχον Ελληνικό Αλφάβητο και θα τους μετέφραζαν αρχαία ελληνικά έργα (π.χ. τα Ομηρικά Έπη, τραγωδίες κ.λ.π.).
Ο σκοπός της ανθελληνικής πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας όμως δεν ήταν πολιτιστικός, αλλά ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, για την επίτευξη του οποίου χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα. Ένα από αυτά ήταν η διάδοση της Αγίας Γραφής, προκειμένου δε να την πραγματοποιήσουν ευκολότερα επινόησαν ένα νέο, αυθαίρετο αλφάβητο, το λεγόμενο κυριλλικό.

Ο Κύριλλος (827-869) και ο Μεθόδιος (815-885) γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κύριες πηγές για τη ζωή τους αποτελούν τα -γραμμένα στα σλαβικά- έργα: "Ο Βίος του Κωνσταντίνου" και "Ο Βίος του Μεθοδίου"(Κωνσταντίνος ήταν το αρχικό όνομα του Κυρίλλου- σε Κύριλλο μετονομάστηκε λίγο προτού πεθάνει). Πατέρας τους ήταν ένας βυζαντινός αξιωματούχος αγνώστου εθνικότητας. Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την καταγωγή τους. Ορισμένοι ιστορικοί εικάζουν ότι ήταν Έλληνες κι άλλοι ότι ήταν Σλάβοι (από την πλευρά της μητέρας τους.)
Για την ελληνική τους καταγωγή δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, εκτός του ότι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία όμως τότε ζούσαν πολλές εθνότητες. Προς την υπόθεση ότι, η καταγωγή τους ήταν σλαβική μας οδηγεί η άριστη γνώση των σλαβικών διαλέκτων που είχαν κι οι δύο, που εύκολα μπορεί να εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι, η σλαβική αποτελούσε τη μητρική τους γλώσσα. Εκτός όμως από τη σλαβική, είχαν και τέλεια γνώση της Βίβλου και της εβραϊκής γλώσσας, αρκετά σύμβολα της οποίας χρησιμοποίησαν στο αλφάβητο που κατασκεύασαν.
Περισσότερο πιθανός φαίνεται ο ισχυρισμός λοιπόν ότι, ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος μπορεί να ήταν Σλάβοι(εβραϊκής ίσως καταγωγής) γεννηθέντες στη Θεσσαλονίκη, παρά Έλληνες. Η φυλετική τους καταγωγή δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, δεδομένου ότι, ήταν χριστιανοί, υπήκοοι, πιστοί κι ευσυνείδητοι υπάλληλοι του βυζαντινού κράτους κι ως τέτοιοι έδρασαν.

Οι δύο αδελφοί έχασαν νωρίς τον πατέρα τους, οπότε την κηδεμονία και την ανατροφή τους ανέλαβε κάποιος ονόματι Θεόκτιστος. Ο Κύριλλος πήγε για σπουδές στη μονή Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Μεθόδιος υπηρετούσε κατέχοντας διάφορα διοικητικά αξιώματα. Το βυζαντινό κράτος τους ανέθεσε διάφορες πρεσβευτικές αποστολές, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη κι η πολιτική δολοφονία του Θεόκτιστου έφεραν τους δύο αδελφούς σε δυσμένεια. Έτσι κατέφυγαν ως μοναχοί σε μοναστήρι της Βιθυνίας. Μετά την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο του πατριάρχη Φώτιου επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν τις αποστολές τους. Αργότερα ο Μεθόδιος έγινε ηγούμενος στη μονή Πολυχρονίου.Η διεθνής συγκυρία στην Αν. Ευρώπη.
Μετά τη συνθήκη του Βερντέν (843), η Σαξονία, η Σουαβία και η Βαυαρία ανήκαν στο κράτος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, που επέβαλε την επικυριαρχία του στους Σλάβους των γειτονικών περιοχών. Ο ηγεμόνας των Σλάβων της Μεγάλης Μοραβίας (στη σημερινή Τσεχία), Ροστισλάβος, αφού επέκτεινε το κράτος τους ως τον Τισσό ποταμό έσπασε το 850 κάθε μορφή εξάρτησης από το φραγκικό κράτος.

Η δυναμική αντίδραση του Λουδοβίκου δεν άλλαξε την κατάσταση, γιατί στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ροστισλάβο οι φράγκοι ηττήθηκαν. Η επέκταση των μοραβών ως τον Τισσό ποταμό τους έφερε σε γειτονία με τους Βουλγάρους. Προκειμένου να εξουδετερώση τον μοραβικό κίνδυνο, ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας, Βόγορις, ήλθε σε συνεννοήσεις με τους φράγκους, οι οποίες κατέληξαν τελικά, το 863, σε συμμαχία.

Η συμμαχία των γειτόνων Βουλγάρων με το αντίπαλο φραγκικό κράτος αποτελούσε για τους μοραβούς ένα θανάσιμο κλοιό. Έτσι ο Ροστισλάβος, που ήταν ικανότατος πολιτικός, αναγκάσθηκε να αναζητήσει στη βυζαντινή αυτοκρατορία μια αντίρροπη δύναμη κι ένα στήριγμα. Για το λόγο αυτό έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την αποστολή βυζαντινών επισκόπων για να διδάξουν τη χριστιανική θρησκεία στη γλώσσα του λαού του.
Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος διείδαν τα μεγάλα πολιτικά κι εκκλησιαστικά οφέλη που παρουσίαζε για το Βυζάντιο αυτή η πρόταση. Έδινε τη δυνατότητα στην αυτοκρατορία να επεκτείνει την επιρροή της σε λαούς της κεντρικής Ευρώπης και παράλληλα να ασκήσει πίεση στο βουλγαρικό κράτος, που βρισκόταν ανάμεσά τους.
Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον Κύριλλο και στο Μεθόδιο την αποστολή του εκχριστιανισμού της Μοραβίας. Προτού αναχωρήσουν, ο Κύριλλος δημιούργησε ένα νέο αλφάβητο, στο οποίο μετέφρασε με τη βοήθεια του αδελφού του την Αγία Γραφή και διάφορα άλλα χριστιανικού περιεχομένου βιβλία.
Οι βυζαντινοί ιεραπόστολοι έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές από τον ηγεμόνα Ραστισλάβο (863). Φυσικά, ο εκχριστιανισμός του λαού δεν έγινε αμέσως. Χρειάσθηκαν πολλά χρόνια. Πρώτα εκχριστιανίσθηκαν οι φεουδάρχες, που είχαν άμεσο συμφέρον από τη θρησκευτική αλλαγή, ενώ οι αγροτικές μάζες επειδή συνέχιζαν να επιμένουν στην παλαιά πολυθεϊστική τους λατρεία επέστησαν -τις συνήθεις χριστιανικές πρακτικές επιβολής- διώξεις και βίαια βαπτίσματα.
Μετά το θάνατο του Κυρίλλου, ο Μεθόδιος ανακηρύχτηκε αρχιεπίσκοπος με δικαιοδοσία που εκτεινόταν στη Μοραβία και στην Παννονία και συνέχισε την αποστολή του.
Μετά την υλοποίηση της βυζαντινο-μοραβικής συμμαχίας, στη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει ο Ραστισλάβος περιέπεσε τώρα ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, Βόγορις, που αναγκάσθηκε με τη σειρά του να δεχθεί το χριστιανισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύνοια του Βυζαντίου. Τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων ανέλαβαν μαθητές των δύο αδελφών.Ούτε ένα ελληνικό έργο.
Ποτέ οι δύο μοναχοί δεν μετέφρασαν κάτι στα σλαβικά από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Αν ήταν φορείς του Ελληνικού Πολιτισμού -όπως προπαγανδίζεται- τον οποίο ήθελαν να μεταδώσουν στους Σλάβους, θα μπορούσαν να μετέφραζαν Πλάτωνα ή Αριστοτέλη για παράδειγμα, ώστε να τους μυήσουν στην Ελληνική Φιλοσοφία.
Η χριστιανική προπαγάνδα υποστηρίζει, πως στα μοναστήρια διασώθηκαν δήθεν τα αρχαία μας κείμενα, λόγω της αγάπης των μοναχών για αυτά. Αφού λοιπόν οι μοναχοί είχαν πρόσβαση σε αρχαία Ελληνικά κείμενα, τα οποία επί πλέον -δήθεν- αγαπούσαν κι αφού είχαν αποστολή να διαδώσουν στους Σλάβους τον Ελληνικό Πολιτισμό, γιατί δεν τους μετέφρασαν ούτε ένα Ελληνικό κείμενο;
Όλα τα έργα που μετέφρασαν στα σλαυικά οι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν χριστιανικά, όπως: oλόκληρη η Αγία Γραφή- το "Βυζαντινό Ευαγγελιστάριο" που περιλάμβανε τις προοριζόμενες για λειτουργική χρήση περικοπές των Ευαγγελίων- το "Ωρολόγιον" με όλη την ακολουθία και συναξάρια- το βιβλίο: "Ο λόγος περί αληθούς πίστεως"- το "Εγκώμιον" στον 'Αγιο Γρηγόριο το Θεολόγο- τον "Κανόνα" προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου- την "Αγίων ανδρών Βίβλο" με αποφθέγματα των Πατέρων της Εκκλησίας- το "Νομοκανόνα" του Ιωάννου του Σχολαστικού.
Όσον αφορά στο αλφάβητο (το οποίο αργότερα διαδόθηκε και στους Ρώσους, στους Βούλγαρους, στους Σέρβους, στους Ουκρανούς και στους Λευκορώσους) οι μελετητές διαφωνούν εάν το αλφάβητο που δημιούργησε ο Κύριλλος είναι το ονομαζόμενο γλαγολιτικό ή το κυριλλικό, ή ακόμη εάν το κυριλλικό το δημιούργησε ο Κύριλλος, ή ο μαθητής του, Κλήμης, βάσει του γλαγολοτικού.
Το ερώτημα που τίθεται στους ελληνορθόδοξους είναι γιατί ο Κύριλλος δεν τους έδωσε το ελληνικό αλφάβητο, έτσι όπως ακριβώς ήταν; Το επιχείρημα ότι, ορισμένοι φθόγγοι της σλαβικής γλώσσας δεν μπορούν να αποδοθούν με το ελληνικό αλφάβητο δεν ευσταθή, γιατί με το αλφάβητό μας μπορεί εύκολα και τέλεια να αποδοθεί κάθε φθόγγος. Ακόμη κι έτσι αν ήταν όμως, θα μπορούσε να κρατούσε το ελληνικό αλφάβητο και να του πρόσθετε επί πλέον δύο - τρία ακόμη σύμβολα για τους δύσκολα προφερόμενους φθόγγους. Αντί αυτού, προτίμησε να κατασκευάσει ένα νέο αυθαίρετο αλφάβητο με ελληνικά, λατινικά(χαλκιδικά), εβραϊκά σύμβολα και παραλλαγές τους.

Μόνο δέκα από τα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου (Α, Β, Ε, Κ, Μ, Ο, Π, Τ, Φ και Χ) προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο κι έχουν την αρχική ελληνική τους προφορά. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται:
- Από το λατινικό αλφάβητο (π.χ. το C).
- Από τα εβραϊκά σύμφωνα.
- Από το ελληνικό αλφάβητο με αλλαγμένη την προφορά (π.χ. το Η προφέρεται Ν) ή
- αποτελούν παραλλαγές του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτων και των εβραϊκών συμφώνων.

Οι Έλληνες ποτέ δεν οργάνωναν ιεραποστολές για την επιβολή της θρησκείας τους σε άλλους λαούς με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανεκτικότητα και το σεβασμό που έδειξε ο Μ. Αλέξανδρος στις θεότητες που λάτρευαν οι άλλοι λαοί. Πόσο μάλλον για το χριστιανισμό, μια ξένη εξ ανατολών θρησκεία, η οποία επιβλήθηκε στους Έλληνες δια της βίας- όταν τον θ΄ αιώνα εκχριστιανίζονταν επίσης βίαια οι σλαβικοί λαοί, είναι αμφίβολο εάν στην Ελλάδα είχε ήδη επικρατήσει ο χριστιανισμός πλήρως.
Οι ιεραποστολικές ενέργειες επομένως των Κυρίλλου και Μεθοδίου ουδεμία σχέση είχαν με τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ούτε στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού ήταν ποτέ η Αγία Γραφή, τα συναξάρια, τα πατερικά κι όλα τα άλλα χριστιανικά κείμενα, που μεταφράστηκαν στα σλαβικά και τα οποία αποπνέουν εξ άλλου έντονο ανθελληνισμό.

Ένα επί πλέον δείγμα της ανθελληνικής πολιτικής της πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας και των οργάνων της, Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτελεί η μη παροχή του ελληνικού αλφαβήτου στους σλαβικούς λαούς.
Σκεφθείτε πόσο αναβαθμισμένη θα ήταν η θέση της Ελλάδας σήμερα, εάν τα εκατομμύρια των ανατολικοευρωπαϊκών λαών χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αντί του κυριλλικού αλφαβήτου.[Σημείωση: Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό "ΔΑΥΛΟΣ", στο τεύχος 293, Ιουλ.-Αυγ. 2006. Αποτελεί μέρος του αφιερώματος: "ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Η ιδεολογική ταφόπλακα του

Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου

Κύριλλος& Μεθόδιος:
Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου


Αρχικός Τίτλος: KYΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ- Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ.

Προπαγανδίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντίου η δήθεν διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στους Σλάβους χάρη στις ενέργειες δύο μοναχών, του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, οι οποίοι επί πλέον τους έδωσαν το αλφάβητο. Αλλά, εάν σκοπός των Βυζαντινών ήταν να μεταδώσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στους Σλάβους, θα τους έδιναν το ήδη υπάρχον Ελληνικό Αλφάβητο και θα τους μετέφραζαν αρχαία ελληνικά έργα (π.χ. τα Ομηρικά Έπη, τραγωδίες κ.λ.π.).
Ο σκοπός της ανθελληνικής πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας όμως δεν ήταν πολιτιστικός, αλλά ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, για την επίτευξη του οποίου χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα. Ένα από αυτά ήταν η διάδοση της Αγίας Γραφής, προκειμένου δε να την πραγματοποιήσουν ευκολότερα επινόησαν ένα νέο, αυθαίρετο αλφάβητο, το λεγόμενο κυριλλικό.

Ο Κύριλλος (827-869) και ο Μεθόδιος (815-885) γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κύριες πηγές για τη ζωή τους αποτελούν τα -γραμμένα στα σλαβικά- έργα: "Ο Βίος του Κωνσταντίνου" και "Ο Βίος του Μεθοδίου"(Κωνσταντίνος ήταν το αρχικό όνομα του Κυρίλλου- σε Κύριλλο μετονομάστηκε λίγο προτού πεθάνει). Πατέρας τους ήταν ένας βυζαντινός αξιωματούχος αγνώστου εθνικότητας. Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την καταγωγή τους. Ορισμένοι ιστορικοί εικάζουν ότι ήταν Έλληνες κι άλλοι ότι ήταν Σλάβοι (από την πλευρά της μητέρας τους.)
Για την ελληνική τους καταγωγή δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, εκτός του ότι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία όμως τότε ζούσαν πολλές εθνότητες. Προς την υπόθεση ότι, η καταγωγή τους ήταν σλαβική μας οδηγεί η άριστη γνώση των σλαβικών διαλέκτων που είχαν κι οι δύο, που εύκολα μπορεί να εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι, η σλαβική αποτελούσε τη μητρική τους γλώσσα. Εκτός όμως από τη σλαβική, είχαν και τέλεια γνώση της Βίβλου και της εβραϊκής γλώσσας, αρκετά σύμβολα της οποίας χρησιμοποίησαν στο αλφάβητο που κατασκεύασαν.
Περισσότερο πιθανός φαίνεται ο ισχυρισμός λοιπόν ότι, ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος μπορεί να ήταν Σλάβοι(εβραϊκής ίσως καταγωγής) γεννηθέντες στη Θεσσαλονίκη, παρά Έλληνες. Η φυλετική τους καταγωγή δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, δεδομένου ότι, ήταν χριστιανοί, υπήκοοι, πιστοί κι ευσυνείδητοι υπάλληλοι του βυζαντινού κράτους κι ως τέτοιοι έδρασαν.

Οι δύο αδελφοί έχασαν νωρίς τον πατέρα τους, οπότε την κηδεμονία και την ανατροφή τους ανέλαβε κάποιος ονόματι Θεόκτιστος. Ο Κύριλλος πήγε για σπουδές στη μονή Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Μεθόδιος υπηρετούσε κατέχοντας διάφορα διοικητικά αξιώματα. Το βυζαντινό κράτος τους ανέθεσε διάφορες πρεσβευτικές αποστολές, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη κι η πολιτική δολοφονία του Θεόκτιστου έφεραν τους δύο αδελφούς σε δυσμένεια. Έτσι κατέφυγαν ως μοναχοί σε μοναστήρι της Βιθυνίας. Μετά την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο του πατριάρχη Φώτιου επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν τις αποστολές τους. Αργότερα ο Μεθόδιος έγινε ηγούμενος στη μονή Πολυχρονίου.Η διεθνής συγκυρία στην Αν. Ευρώπη.
Μετά τη συνθήκη του Βερντέν (843), η Σαξονία, η Σουαβία και η Βαυαρία ανήκαν στο κράτος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, που επέβαλε την επικυριαρχία του στους Σλάβους των γειτονικών περιοχών. Ο ηγεμόνας των Σλάβων της Μεγάλης Μοραβίας (στη σημερινή Τσεχία), Ροστισλάβος, αφού επέκτεινε το κράτος τους ως τον Τισσό ποταμό έσπασε το 850 κάθε μορφή εξάρτησης από το φραγκικό κράτος.

Η δυναμική αντίδραση του Λουδοβίκου δεν άλλαξε την κατάσταση, γιατί στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ροστισλάβο οι φράγκοι ηττήθηκαν. Η επέκταση των μοραβών ως τον Τισσό ποταμό τους έφερε σε γειτονία με τους Βουλγάρους. Προκειμένου να εξουδετερώση τον μοραβικό κίνδυνο, ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας, Βόγορις, ήλθε σε συνεννοήσεις με τους φράγκους, οι οποίες κατέληξαν τελικά, το 863, σε συμμαχία.

Η συμμαχία των γειτόνων Βουλγάρων με το αντίπαλο φραγκικό κράτος αποτελούσε για τους μοραβούς ένα θανάσιμο κλοιό. Έτσι ο Ροστισλάβος, που ήταν ικανότατος πολιτικός, αναγκάσθηκε να αναζητήσει στη βυζαντινή αυτοκρατορία μια αντίρροπη δύναμη κι ένα στήριγμα. Για το λόγο αυτό έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την αποστολή βυζαντινών επισκόπων για να διδάξουν τη χριστιανική θρησκεία στη γλώσσα του λαού του.
Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος διείδαν τα μεγάλα πολιτικά κι εκκλησιαστικά οφέλη που παρουσίαζε για το Βυζάντιο αυτή η πρόταση. Έδινε τη δυνατότητα στην αυτοκρατορία να επεκτείνει την επιρροή της σε λαούς της κεντρικής Ευρώπης και παράλληλα να ασκήσει πίεση στο βουλγαρικό κράτος, που βρισκόταν ανάμεσά τους.
Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον Κύριλλο και στο Μεθόδιο την αποστολή του εκχριστιανισμού της Μοραβίας. Προτού αναχωρήσουν, ο Κύριλλος δημιούργησε ένα νέο αλφάβητο, στο οποίο μετέφρασε με τη βοήθεια του αδελφού του την Αγία Γραφή και διάφορα άλλα χριστιανικού περιεχομένου βιβλία.
Οι βυζαντινοί ιεραπόστολοι έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές από τον ηγεμόνα Ραστισλάβο (863). Φυσικά, ο εκχριστιανισμός του λαού δεν έγινε αμέσως. Χρειάσθηκαν πολλά χρόνια. Πρώτα εκχριστιανίσθηκαν οι φεουδάρχες, που είχαν άμεσο συμφέρον από τη θρησκευτική αλλαγή, ενώ οι αγροτικές μάζες επειδή συνέχιζαν να επιμένουν στην παλαιά πολυθεϊστική τους λατρεία επέστησαν -τις συνήθεις χριστιανικές πρακτικές επιβολής- διώξεις και βίαια βαπτίσματα.
Μετά το θάνατο του Κυρίλλου, ο Μεθόδιος ανακηρύχτηκε αρχιεπίσκοπος με δικαιοδοσία που εκτεινόταν στη Μοραβία και στην Παννονία και συνέχισε την αποστολή του.
Μετά την υλοποίηση της βυζαντινο-μοραβικής συμμαχίας, στη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει ο Ραστισλάβος περιέπεσε τώρα ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, Βόγορις, που αναγκάσθηκε με τη σειρά του να δεχθεί το χριστιανισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύνοια του Βυζαντίου. Τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων ανέλαβαν μαθητές των δύο αδελφών.Ούτε ένα ελληνικό έργο.
Ποτέ οι δύο μοναχοί δεν μετέφρασαν κάτι στα σλαβικά από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Αν ήταν φορείς του Ελληνικού Πολιτισμού -όπως προπαγανδίζεται- τον οποίο ήθελαν να μεταδώσουν στους Σλάβους, θα μπορούσαν να μετέφραζαν Πλάτωνα ή Αριστοτέλη για παράδειγμα, ώστε να τους μυήσουν στην Ελληνική Φιλοσοφία.
Η χριστιανική προπαγάνδα υποστηρίζει, πως στα μοναστήρια διασώθηκαν δήθεν τα αρχαία μας κείμενα, λόγω της αγάπης των μοναχών για αυτά. Αφού λοιπόν οι μοναχοί είχαν πρόσβαση σε αρχαία Ελληνικά κείμενα, τα οποία επί πλέον -δήθεν- αγαπούσαν κι αφού είχαν αποστολή να διαδώσουν στους Σλάβους τον Ελληνικό Πολιτισμό, γιατί δεν τους μετέφρασαν ούτε ένα Ελληνικό κείμενο;
Όλα τα έργα που μετέφρασαν στα σλαυικά οι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν χριστιανικά, όπως: oλόκληρη η Αγία Γραφή- το "Βυζαντινό Ευαγγελιστάριο" που περιλάμβανε τις προοριζόμενες για λειτουργική χρήση περικοπές των Ευαγγελίων- το "Ωρολόγιον" με όλη την ακολουθία και συναξάρια- το βιβλίο: "Ο λόγος περί αληθούς πίστεως"- το "Εγκώμιον" στον 'Αγιο Γρηγόριο το Θεολόγο- τον "Κανόνα" προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου- την "Αγίων ανδρών Βίβλο" με αποφθέγματα των Πατέρων της Εκκλησίας- το "Νομοκανόνα" του Ιωάννου του Σχολαστικού.
Όσον αφορά στο αλφάβητο (το οποίο αργότερα διαδόθηκε και στους Ρώσους, στους Βούλγαρους, στους Σέρβους, στους Ουκρανούς και στους Λευκορώσους) οι μελετητές διαφωνούν εάν το αλφάβητο που δημιούργησε ο Κύριλλος είναι το ονομαζόμενο γλαγολιτικό ή το κυριλλικό, ή ακόμη εάν το κυριλλικό το δημιούργησε ο Κύριλλος, ή ο μαθητής του, Κλήμης, βάσει του γλαγολοτικού.
Το ερώτημα που τίθεται στους ελληνορθόδοξους είναι γιατί ο Κύριλλος δεν τους έδωσε το ελληνικό αλφάβητο, έτσι όπως ακριβώς ήταν; Το επιχείρημα ότι, ορισμένοι φθόγγοι της σλαβικής γλώσσας δεν μπορούν να αποδοθούν με το ελληνικό αλφάβητο δεν ευσταθή, γιατί με το αλφάβητό μας μπορεί εύκολα και τέλεια να αποδοθεί κάθε φθόγγος. Ακόμη κι έτσι αν ήταν όμως, θα μπορούσε να κρατούσε το ελληνικό αλφάβητο και να του πρόσθετε επί πλέον δύο - τρία ακόμη σύμβολα για τους δύσκολα προφερόμενους φθόγγους. Αντί αυτού, προτίμησε να κατασκευάσει ένα νέο αυθαίρετο αλφάβητο με ελληνικά, λατινικά(χαλκιδικά), εβραϊκά σύμβολα και παραλλαγές τους.

Μόνο δέκα από τα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου (Α, Β, Ε, Κ, Μ, Ο, Π, Τ, Φ και Χ) προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο κι έχουν την αρχική ελληνική τους προφορά. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται:
- Από το λατινικό αλφάβητο (π.χ. το C).
- Από τα εβραϊκά σύμφωνα.
- Από το ελληνικό αλφάβητο με αλλαγμένη την προφορά (π.χ. το Η προφέρεται Ν) ή
- αποτελούν παραλλαγές του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτων και των εβραϊκών συμφώνων.

Οι Έλληνες ποτέ δεν οργάνωναν ιεραποστολές για την επιβολή της θρησκείας τους σε άλλους λαούς με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανεκτικότητα και το σεβασμό που έδειξε ο Μ. Αλέξανδρος στις θεότητες που λάτρευαν οι άλλοι λαοί. Πόσο μάλλον για το χριστιανισμό, μια ξένη εξ ανατολών θρησκεία, η οποία επιβλήθηκε στους Έλληνες δια της βίας- όταν τον θ΄ αιώνα εκχριστιανίζονταν επίσης βίαια οι σλαβικοί λαοί, είναι αμφίβολο εάν στην Ελλάδα είχε ήδη επικρατήσει ο χριστιανισμός πλήρως.
Οι ιεραποστολικές ενέργειες επομένως των Κυρίλλου και Μεθοδίου ουδεμία σχέση είχαν με τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ούτε στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού ήταν ποτέ η Αγία Γραφή, τα συναξάρια, τα πατερικά κι όλα τα άλλα χριστιανικά κείμενα, που μεταφράστηκαν στα σλαβικά και τα οποία αποπνέουν εξ άλλου έντονο ανθελληνισμό.

Ένα επί πλέον δείγμα της ανθελληνικής πολιτικής της πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας και των οργάνων της, Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτελεί η μη παροχή του ελληνικού αλφαβήτου στους σλαβικούς λαούς.
Σκεφθείτε πόσο αναβαθμισμένη θα ήταν η θέση της Ελλάδας σήμερα, εάν τα εκατομμύρια των ανατολικοευρωπαϊκών λαών χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αντί του κυριλλικού αλφαβήτου.[Σημείωση: Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό "ΔΑΥΛΟΣ", στο τεύχος 293, Ιουλ.-Αυγ. 2006. Αποτελεί μέρος του αφιερώματος: "ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Η ιδεολογική ταφόπλακα του

Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου

Κύριλλος& Μεθόδιος:
Η παραχάραξη του ελληνικού αλφαβήτου


Αρχικός Τίτλος: KYΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ- Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ.

Προπαγανδίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντίου η δήθεν διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στους Σλάβους χάρη στις ενέργειες δύο μοναχών, του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, οι οποίοι επί πλέον τους έδωσαν το αλφάβητο. Αλλά, εάν σκοπός των Βυζαντινών ήταν να μεταδώσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στους Σλάβους, θα τους έδιναν το ήδη υπάρχον Ελληνικό Αλφάβητο και θα τους μετέφραζαν αρχαία ελληνικά έργα (π.χ. τα Ομηρικά Έπη, τραγωδίες κ.λ.π.).
Ο σκοπός της ανθελληνικής πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας όμως δεν ήταν πολιτιστικός, αλλά ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, για την επίτευξη του οποίου χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα. Ένα από αυτά ήταν η διάδοση της Αγίας Γραφής, προκειμένου δε να την πραγματοποιήσουν ευκολότερα επινόησαν ένα νέο, αυθαίρετο αλφάβητο, το λεγόμενο κυριλλικό.

Ο Κύριλλος (827-869) και ο Μεθόδιος (815-885) γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κύριες πηγές για τη ζωή τους αποτελούν τα -γραμμένα στα σλαβικά- έργα: "Ο Βίος του Κωνσταντίνου" και "Ο Βίος του Μεθοδίου"(Κωνσταντίνος ήταν το αρχικό όνομα του Κυρίλλου- σε Κύριλλο μετονομάστηκε λίγο προτού πεθάνει). Πατέρας τους ήταν ένας βυζαντινός αξιωματούχος αγνώστου εθνικότητας. Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την καταγωγή τους. Ορισμένοι ιστορικοί εικάζουν ότι ήταν Έλληνες κι άλλοι ότι ήταν Σλάβοι (από την πλευρά της μητέρας τους.)
Για την ελληνική τους καταγωγή δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, εκτός του ότι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία όμως τότε ζούσαν πολλές εθνότητες. Προς την υπόθεση ότι, η καταγωγή τους ήταν σλαβική μας οδηγεί η άριστη γνώση των σλαβικών διαλέκτων που είχαν κι οι δύο, που εύκολα μπορεί να εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι, η σλαβική αποτελούσε τη μητρική τους γλώσσα. Εκτός όμως από τη σλαβική, είχαν και τέλεια γνώση της Βίβλου και της εβραϊκής γλώσσας, αρκετά σύμβολα της οποίας χρησιμοποίησαν στο αλφάβητο που κατασκεύασαν.
Περισσότερο πιθανός φαίνεται ο ισχυρισμός λοιπόν ότι, ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος μπορεί να ήταν Σλάβοι(εβραϊκής ίσως καταγωγής) γεννηθέντες στη Θεσσαλονίκη, παρά Έλληνες. Η φυλετική τους καταγωγή δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, δεδομένου ότι, ήταν χριστιανοί, υπήκοοι, πιστοί κι ευσυνείδητοι υπάλληλοι του βυζαντινού κράτους κι ως τέτοιοι έδρασαν.

Οι δύο αδελφοί έχασαν νωρίς τον πατέρα τους, οπότε την κηδεμονία και την ανατροφή τους ανέλαβε κάποιος ονόματι Θεόκτιστος. Ο Κύριλλος πήγε για σπουδές στη μονή Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Μεθόδιος υπηρετούσε κατέχοντας διάφορα διοικητικά αξιώματα. Το βυζαντινό κράτος τους ανέθεσε διάφορες πρεσβευτικές αποστολές, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη κι η πολιτική δολοφονία του Θεόκτιστου έφεραν τους δύο αδελφούς σε δυσμένεια. Έτσι κατέφυγαν ως μοναχοί σε μοναστήρι της Βιθυνίας. Μετά την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο του πατριάρχη Φώτιου επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν τις αποστολές τους. Αργότερα ο Μεθόδιος έγινε ηγούμενος στη μονή Πολυχρονίου.Η διεθνής συγκυρία στην Αν. Ευρώπη.
Μετά τη συνθήκη του Βερντέν (843), η Σαξονία, η Σουαβία και η Βαυαρία ανήκαν στο κράτος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, που επέβαλε την επικυριαρχία του στους Σλάβους των γειτονικών περιοχών. Ο ηγεμόνας των Σλάβων της Μεγάλης Μοραβίας (στη σημερινή Τσεχία), Ροστισλάβος, αφού επέκτεινε το κράτος τους ως τον Τισσό ποταμό έσπασε το 850 κάθε μορφή εξάρτησης από το φραγκικό κράτος.

Η δυναμική αντίδραση του Λουδοβίκου δεν άλλαξε την κατάσταση, γιατί στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ροστισλάβο οι φράγκοι ηττήθηκαν. Η επέκταση των μοραβών ως τον Τισσό ποταμό τους έφερε σε γειτονία με τους Βουλγάρους. Προκειμένου να εξουδετερώση τον μοραβικό κίνδυνο, ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας, Βόγορις, ήλθε σε συνεννοήσεις με τους φράγκους, οι οποίες κατέληξαν τελικά, το 863, σε συμμαχία.

Η συμμαχία των γειτόνων Βουλγάρων με το αντίπαλο φραγκικό κράτος αποτελούσε για τους μοραβούς ένα θανάσιμο κλοιό. Έτσι ο Ροστισλάβος, που ήταν ικανότατος πολιτικός, αναγκάσθηκε να αναζητήσει στη βυζαντινή αυτοκρατορία μια αντίρροπη δύναμη κι ένα στήριγμα. Για το λόγο αυτό έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την αποστολή βυζαντινών επισκόπων για να διδάξουν τη χριστιανική θρησκεία στη γλώσσα του λαού του.
Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος διείδαν τα μεγάλα πολιτικά κι εκκλησιαστικά οφέλη που παρουσίαζε για το Βυζάντιο αυτή η πρόταση. Έδινε τη δυνατότητα στην αυτοκρατορία να επεκτείνει την επιρροή της σε λαούς της κεντρικής Ευρώπης και παράλληλα να ασκήσει πίεση στο βουλγαρικό κράτος, που βρισκόταν ανάμεσά τους.
Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον Κύριλλο και στο Μεθόδιο την αποστολή του εκχριστιανισμού της Μοραβίας. Προτού αναχωρήσουν, ο Κύριλλος δημιούργησε ένα νέο αλφάβητο, στο οποίο μετέφρασε με τη βοήθεια του αδελφού του την Αγία Γραφή και διάφορα άλλα χριστιανικού περιεχομένου βιβλία.
Οι βυζαντινοί ιεραπόστολοι έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές από τον ηγεμόνα Ραστισλάβο (863). Φυσικά, ο εκχριστιανισμός του λαού δεν έγινε αμέσως. Χρειάσθηκαν πολλά χρόνια. Πρώτα εκχριστιανίσθηκαν οι φεουδάρχες, που είχαν άμεσο συμφέρον από τη θρησκευτική αλλαγή, ενώ οι αγροτικές μάζες επειδή συνέχιζαν να επιμένουν στην παλαιά πολυθεϊστική τους λατρεία επέστησαν -τις συνήθεις χριστιανικές πρακτικές επιβολής- διώξεις και βίαια βαπτίσματα.
Μετά το θάνατο του Κυρίλλου, ο Μεθόδιος ανακηρύχτηκε αρχιεπίσκοπος με δικαιοδοσία που εκτεινόταν στη Μοραβία και στην Παννονία και συνέχισε την αποστολή του.
Μετά την υλοποίηση της βυζαντινο-μοραβικής συμμαχίας, στη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει ο Ραστισλάβος περιέπεσε τώρα ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, Βόγορις, που αναγκάσθηκε με τη σειρά του να δεχθεί το χριστιανισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύνοια του Βυζαντίου. Τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων ανέλαβαν μαθητές των δύο αδελφών.Ούτε ένα ελληνικό έργο.
Ποτέ οι δύο μοναχοί δεν μετέφρασαν κάτι στα σλαβικά από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Αν ήταν φορείς του Ελληνικού Πολιτισμού -όπως προπαγανδίζεται- τον οποίο ήθελαν να μεταδώσουν στους Σλάβους, θα μπορούσαν να μετέφραζαν Πλάτωνα ή Αριστοτέλη για παράδειγμα, ώστε να τους μυήσουν στην Ελληνική Φιλοσοφία.
Η χριστιανική προπαγάνδα υποστηρίζει, πως στα μοναστήρια διασώθηκαν δήθεν τα αρχαία μας κείμενα, λόγω της αγάπης των μοναχών για αυτά. Αφού λοιπόν οι μοναχοί είχαν πρόσβαση σε αρχαία Ελληνικά κείμενα, τα οποία επί πλέον -δήθεν- αγαπούσαν κι αφού είχαν αποστολή να διαδώσουν στους Σλάβους τον Ελληνικό Πολιτισμό, γιατί δεν τους μετέφρασαν ούτε ένα Ελληνικό κείμενο;
Όλα τα έργα που μετέφρασαν στα σλαυικά οι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν χριστιανικά, όπως: oλόκληρη η Αγία Γραφή- το "Βυζαντινό Ευαγγελιστάριο" που περιλάμβανε τις προοριζόμενες για λειτουργική χρήση περικοπές των Ευαγγελίων- το "Ωρολόγιον" με όλη την ακολουθία και συναξάρια- το βιβλίο: "Ο λόγος περί αληθούς πίστεως"- το "Εγκώμιον" στον 'Αγιο Γρηγόριο το Θεολόγο- τον "Κανόνα" προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου- την "Αγίων ανδρών Βίβλο" με αποφθέγματα των Πατέρων της Εκκλησίας- το "Νομοκανόνα" του Ιωάννου του Σχολαστικού.
Όσον αφορά στο αλφάβητο (το οποίο αργότερα διαδόθηκε και στους Ρώσους, στους Βούλγαρους, στους Σέρβους, στους Ουκρανούς και στους Λευκορώσους) οι μελετητές διαφωνούν εάν το αλφάβητο που δημιούργησε ο Κύριλλος είναι το ονομαζόμενο γλαγολιτικό ή το κυριλλικό, ή ακόμη εάν το κυριλλικό το δημιούργησε ο Κύριλλος, ή ο μαθητής του, Κλήμης, βάσει του γλαγολοτικού.
Το ερώτημα που τίθεται στους ελληνορθόδοξους είναι γιατί ο Κύριλλος δεν τους έδωσε το ελληνικό αλφάβητο, έτσι όπως ακριβώς ήταν; Το επιχείρημα ότι, ορισμένοι φθόγγοι της σλαβικής γλώσσας δεν μπορούν να αποδοθούν με το ελληνικό αλφάβητο δεν ευσταθή, γιατί με το αλφάβητό μας μπορεί εύκολα και τέλεια να αποδοθεί κάθε φθόγγος. Ακόμη κι έτσι αν ήταν όμως, θα μπορούσε να κρατούσε το ελληνικό αλφάβητο και να του πρόσθετε επί πλέον δύο - τρία ακόμη σύμβολα για τους δύσκολα προφερόμενους φθόγγους. Αντί αυτού, προτίμησε να κατασκευάσει ένα νέο αυθαίρετο αλφάβητο με ελληνικά, λατινικά(χαλκιδικά), εβραϊκά σύμβολα και παραλλαγές τους.

Μόνο δέκα από τα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου (Α, Β, Ε, Κ, Μ, Ο, Π, Τ, Φ και Χ) προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο κι έχουν την αρχική ελληνική τους προφορά. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται:
- Από το λατινικό αλφάβητο (π.χ. το C).
- Από τα εβραϊκά σύμφωνα.
- Από το ελληνικό αλφάβητο με αλλαγμένη την προφορά (π.χ. το Η προφέρεται Ν) ή
- αποτελούν παραλλαγές του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτων και των εβραϊκών συμφώνων.

Οι Έλληνες ποτέ δεν οργάνωναν ιεραποστολές για την επιβολή της θρησκείας τους σε άλλους λαούς με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανεκτικότητα και το σεβασμό που έδειξε ο Μ. Αλέξανδρος στις θεότητες που λάτρευαν οι άλλοι λαοί. Πόσο μάλλον για το χριστιανισμό, μια ξένη εξ ανατολών θρησκεία, η οποία επιβλήθηκε στους Έλληνες δια της βίας- όταν τον θ΄ αιώνα εκχριστιανίζονταν επίσης βίαια οι σλαβικοί λαοί, είναι αμφίβολο εάν στην Ελλάδα είχε ήδη επικρατήσει ο χριστιανισμός πλήρως.
Οι ιεραποστολικές ενέργειες επομένως των Κυρίλλου και Μεθοδίου ουδεμία σχέση είχαν με τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ούτε στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού ήταν ποτέ η Αγία Γραφή, τα συναξάρια, τα πατερικά κι όλα τα άλλα χριστιανικά κείμενα, που μεταφράστηκαν στα σλαβικά και τα οποία αποπνέουν εξ άλλου έντονο ανθελληνισμό.

Ένα επί πλέον δείγμα της ανθελληνικής πολιτικής της πολιτικοθρησκευτικής βυζαντινής εξουσίας και των οργάνων της, Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτελεί η μη παροχή του ελληνικού αλφαβήτου στους σλαβικούς λαούς.
Σκεφθείτε πόσο αναβαθμισμένη θα ήταν η θέση της Ελλάδας σήμερα, εάν τα εκατομμύρια των ανατολικοευρωπαϊκών λαών χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αντί του κυριλλικού αλφαβήτου.[Σημείωση: Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό "ΔΑΥΛΟΣ", στο τεύχος 293, Ιουλ.-Αυγ. 2006. Αποτελεί μέρος του αφιερώματος: "ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Η ιδεολογική ταφόπλακα του

Οι αρχαιοελληνικοί ναοί

Η ενασχόληση με το άγνωστο και η αναζήτηση της αλήθειας, δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, καθώς η ανησυχία για εξερεύνηση και απόδοση εξηγήσεων στα κατά καιρούς φαινόμενα, είναι ριζωμένη στον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πριν.
Οι αρχαίοι Έλληνες κοιτούσαν συνεχώς τον ουρανό, σαν να ήξεραν ότι κάτι βρίσκεται εκεί. Χτίσανε τις πόλεις και τους ναούς τους κοιτώντας τα άστρα. Κοιτώντας τα άστρα οι ίδιοι και οι ναοί τους. Όλα είναι χτισμένα αρμονικά και σε απόλυτη αναλογία. Οι αποστάσεις και τα νούμερα που μας δίνονται, φανερώνουν ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία.
Έχουν επίσης ειπωθεί κατά καιρούς διάφορα σενάρια, όπως παροχή βοήθειας από εξωγήινους πολιτισμούς στον ελληνικό, με διάφορους τρόπους. Για μερικούς αληθές, για άλλους αδύνατο και κατά πολλούς πιθανό.
Ο γράφων δεν έχει σαν σκοπό του την καθοδήγηση των αναγνωστών του, μέσα από τα άρθρα που θα ακολουθήσουν. Αντικειμενικός του στόχος είναι να προβληματίσει και να καταστήσει ορισμένα γεγονότα και καταστάσεις πιο γνωστά στο ευρύ κοινό. Γεγονότα και καταστάσεις τα οποία μας αφήνουν αιχμές για την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τις επαφές και την επικοινωνία που είχαν άλλους πολιτισμούς, που ακόμα και σήμερα δεν μας είναι γνωστοί

Αρχαίος ναός περιστρέφεται
Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί δεν ήταν τυχαία αρχιτεκτονήματα. Σίγουρα. Δεν κατασκευάστηκαν μόνο για να στεγάσουν την αρχαία λατρεία, αλλά και για να αποτυπώσουν ην αρμονία του σύμπαντος. Μέσα τους είναι εγγεγραμμένη η βαθιά γνώση που συνδέει τη γη με τον ουράνιο θόλο, τον άνθρωπο με το άπειρο. Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Ηλείας κρατά, επίσης, κάποια αναπάντεχα μυστικά βαθιά κρυμμένα. Κυριολεκτικά βαθιά στα θεμέλια του. Αυτά που οι κλασικά σκεπτόμενοι επιστήμονες χαρακτήρισαν ¨σαθρά¨ δίχως να καταλάβουν το ¨μυστικό¨ που βρίσκεται εκεί.
Οι πρώτες περίεργες ενδείξεις προέκυψαν από σχετική έρευνα του αρχαιολόγου Cooper, ο οποίος το 1972 έκανε κάποιες τομές στα θεμέλια του ναού. Αυτό που ανακάλυψε είναι πως ολόκληρο το οικοδόμημα στηρίζεται πάνω σε μια ασυνήθιστη υπόγεια βάση. Στην ανατολική πλευρά του ναού υπάρχει, σε βάθος δύο μέτρων, ένα στρώμα προσεχτικά λαξευμένου βράχου, με κλίση προς το νότο. Πρόκειται για ένα κεκλιμένο επίπεδο, δηλαδή. Στη νότια πλευρά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί ο ναός ¨κάθεται¨ πάνω σε φερτά υλικά, σε αναρρίμματα και συγκεκριμένα σε ένα στρώμα από κιτρινωπό πηλώδες χώμα και βότσαλα θαλάσσης. Το αποτέλεσμα; Ολόκληρος ο ναός ¨γλιστράει¨ και περιστρέφεται αργά γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα στην νοτιοανατολική γωνία του. Για να διευκολυνθεί αυτή η περιστροφή και να αποσβένονται οι κραδασμοί, ολόκληρη η βάση του ναού είναι κατασκευασμένη από αλλεπάλληλα στρώματα πλακών που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδετήρες γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μόλυβδος.
Παρόμοιες συνδέσεις έχουν παρατηρηθεί και στο δάπεδο του ναού της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς, στο μυστηριώδες κτίσμα που είναι γνωστό με το όνομα ¨Θόλος¨. Γιατί όμως να έχει κατασκευαστεί έτσι ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο συμβάν, αλλά ούτε και κατασκευαστικά αβλεψία. Κατά την άποψη του μαθηματικού Στέλιου Πετράκη, ο ναός γλιστράει και περιστρέφεται, όπως διαπιστώνουν οι αρχαιολόγοι, όχι τυχαία, αλλά σκόπιμα. Πρόκειται για ένα προσεκτικά προμελετημένο επίτευγμα των αρχαίων κατασκευαστών του. Η ιδιότυπη βάση του ναού κατασκευάστηκε αφού προηγουμένως υπολογίστηκαν πολύ προσεχτικά το βάρος του και η γωνία στροφής του, έτσι ώστε μέσα σε έναν χρόνο να ¨μετακινείται¨ κατά 50 πρώτα και δύο δεύτερα της μοίρας. Εδώ είναι που αρχίζουν τις εντυπωσιακές θεωρίες γιατί τα 50΄ και 2΄΄ της μοίρας είναι η τιμή ετήσιας μετάπτωσης των ισημερινών!
Το αποτέλεσμα είναι η ¨ολίσθηση¨ προς τα πίσω του βορείου πόλου του ουρανού. Αυτήν την μεταβολή την είχαν υπολογίσει ακριβώς οι αρχαίοι κατασκευαστές του ναού και γι΄ αυτόν τον λόγο είχαν διαμορφώσει έτσι τα θεμέλια του, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και να παρακολουθεί στο πέρασμα των αιώνων την μετάπτωση των ισημεριών. Αυτή την άποψη υποστηρίζει ένθερμα ο Στέλιος Πετράκης, ο οποίος έχει υποβάλει και σχετική μελέτη στη μαθηματική εταιρεία Πατρών. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς και αστρονομικούς υπολογισμούς του λοιπόν, ολόκληρος ο ναός περιστρέφεται συμπεριφερόμενος σαν μια ¨συσκευή¨ παρατήρησης του ουράνιου θόλου και συντονισμού της με το άστρο του Βορρά, τον Πολικό Αστέρα.
Την εποχή που χτίστηκε ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα, ο Πολικός Αστέρας ήταν ο Α΄ του αστερισμού του Δράκοντα. Στο διάστημα των χιλιετιών που κύλησαν και λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, που αναφέραμε, τη θέση του Πολικού Αστέρα κατέλαβε ο Α΄της Μικρής ’ρκτου.
¨Σκέφτηκα¨ αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης ¨πως αν η θεωρία μου για την λειτουργία του ναού και ως συσκευής για την παρατήρηση του ουρανίου θόλου είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να έχουμε και σήμερα τις αποδείξεις για την εναρμόνιση του με την ουράνια γεωμετρία. Ο άξονας του, όπως διαγράφεται από τον προσανατολισμό του και από τις πλάκες του δαπέδου, είναι στραμμένος προς τον ουράνιο Βορρά. Πριν από 2400 χρόνια έδειχνε τον Α΄ του Δράκοντα. Σήμερα θα έπρεπε να ¨δείχνει¨ τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨. Και έτσι είναι. ¨Διαπίστωσα ιδίοις όμμασι το φαινόμενο, στις 2 Αυγούστου του 1972¨, αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης και εξηγεί: ¨Περίμενα υπομονετικά να νυχτώσει, έχοντας σταθεί πίσω από τον κυκλικό βωμό που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού. Όταν τα αστέρια εμφανίστηκαν είδα πως προεκτείνοντας νοερά τις δύο βόρειες μεσαίες κολόνες προς τον ουρανό συναντούσα ανάμεσα τους, στο κέντρο ακριβώς, τον σημερινό Πολικό Αστέρα, τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨.
Για πολλούς συντηρητικά σκεπτόμενους, ενδεχόμενα σαν και αυτό της τεχνητής ολίσθησης του ναού είναι απίστευτα, ωστόσο οι μαθηματικοί και αστρονομικοί υπολογισμοί τα αποδεικνύουν υπενθυμίζοντας μας πως καμιά φορά ο πολύς ορθολογισμός η και η επιστημονική αλαζονεία μπορεί να αποκλείσουν τις εκδοχές που, ενώ δείχνουν απίστευτες, ίσως είναι οι πραγματικές.
Προεκτείνοντας νοερά τους δυο κίονες, στο βάθος, ο Στέλιος Πετράκης "συνάντησε"τον Πολικό Αστέρα !

Οι αρχαιοελληνικοί ναοί

Η ενασχόληση με το άγνωστο και η αναζήτηση της αλήθειας, δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, καθώς η ανησυχία για εξερεύνηση και απόδοση εξηγήσεων στα κατά καιρούς φαινόμενα, είναι ριζωμένη στον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πριν.
Οι αρχαίοι Έλληνες κοιτούσαν συνεχώς τον ουρανό, σαν να ήξεραν ότι κάτι βρίσκεται εκεί. Χτίσανε τις πόλεις και τους ναούς τους κοιτώντας τα άστρα. Κοιτώντας τα άστρα οι ίδιοι και οι ναοί τους. Όλα είναι χτισμένα αρμονικά και σε απόλυτη αναλογία. Οι αποστάσεις και τα νούμερα που μας δίνονται, φανερώνουν ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία.
Έχουν επίσης ειπωθεί κατά καιρούς διάφορα σενάρια, όπως παροχή βοήθειας από εξωγήινους πολιτισμούς στον ελληνικό, με διάφορους τρόπους. Για μερικούς αληθές, για άλλους αδύνατο και κατά πολλούς πιθανό.
Ο γράφων δεν έχει σαν σκοπό του την καθοδήγηση των αναγνωστών του, μέσα από τα άρθρα που θα ακολουθήσουν. Αντικειμενικός του στόχος είναι να προβληματίσει και να καταστήσει ορισμένα γεγονότα και καταστάσεις πιο γνωστά στο ευρύ κοινό. Γεγονότα και καταστάσεις τα οποία μας αφήνουν αιχμές για την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τις επαφές και την επικοινωνία που είχαν άλλους πολιτισμούς, που ακόμα και σήμερα δεν μας είναι γνωστοί

Αρχαίος ναός περιστρέφεται
Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί δεν ήταν τυχαία αρχιτεκτονήματα. Σίγουρα. Δεν κατασκευάστηκαν μόνο για να στεγάσουν την αρχαία λατρεία, αλλά και για να αποτυπώσουν ην αρμονία του σύμπαντος. Μέσα τους είναι εγγεγραμμένη η βαθιά γνώση που συνδέει τη γη με τον ουράνιο θόλο, τον άνθρωπο με το άπειρο. Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Ηλείας κρατά, επίσης, κάποια αναπάντεχα μυστικά βαθιά κρυμμένα. Κυριολεκτικά βαθιά στα θεμέλια του. Αυτά που οι κλασικά σκεπτόμενοι επιστήμονες χαρακτήρισαν ¨σαθρά¨ δίχως να καταλάβουν το ¨μυστικό¨ που βρίσκεται εκεί.
Οι πρώτες περίεργες ενδείξεις προέκυψαν από σχετική έρευνα του αρχαιολόγου Cooper, ο οποίος το 1972 έκανε κάποιες τομές στα θεμέλια του ναού. Αυτό που ανακάλυψε είναι πως ολόκληρο το οικοδόμημα στηρίζεται πάνω σε μια ασυνήθιστη υπόγεια βάση. Στην ανατολική πλευρά του ναού υπάρχει, σε βάθος δύο μέτρων, ένα στρώμα προσεχτικά λαξευμένου βράχου, με κλίση προς το νότο. Πρόκειται για ένα κεκλιμένο επίπεδο, δηλαδή. Στη νότια πλευρά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί ο ναός ¨κάθεται¨ πάνω σε φερτά υλικά, σε αναρρίμματα και συγκεκριμένα σε ένα στρώμα από κιτρινωπό πηλώδες χώμα και βότσαλα θαλάσσης. Το αποτέλεσμα; Ολόκληρος ο ναός ¨γλιστράει¨ και περιστρέφεται αργά γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα στην νοτιοανατολική γωνία του. Για να διευκολυνθεί αυτή η περιστροφή και να αποσβένονται οι κραδασμοί, ολόκληρη η βάση του ναού είναι κατασκευασμένη από αλλεπάλληλα στρώματα πλακών που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδετήρες γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μόλυβδος.
Παρόμοιες συνδέσεις έχουν παρατηρηθεί και στο δάπεδο του ναού της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς, στο μυστηριώδες κτίσμα που είναι γνωστό με το όνομα ¨Θόλος¨. Γιατί όμως να έχει κατασκευαστεί έτσι ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο συμβάν, αλλά ούτε και κατασκευαστικά αβλεψία. Κατά την άποψη του μαθηματικού Στέλιου Πετράκη, ο ναός γλιστράει και περιστρέφεται, όπως διαπιστώνουν οι αρχαιολόγοι, όχι τυχαία, αλλά σκόπιμα. Πρόκειται για ένα προσεκτικά προμελετημένο επίτευγμα των αρχαίων κατασκευαστών του. Η ιδιότυπη βάση του ναού κατασκευάστηκε αφού προηγουμένως υπολογίστηκαν πολύ προσεχτικά το βάρος του και η γωνία στροφής του, έτσι ώστε μέσα σε έναν χρόνο να ¨μετακινείται¨ κατά 50 πρώτα και δύο δεύτερα της μοίρας. Εδώ είναι που αρχίζουν τις εντυπωσιακές θεωρίες γιατί τα 50΄ και 2΄΄ της μοίρας είναι η τιμή ετήσιας μετάπτωσης των ισημερινών!
Το αποτέλεσμα είναι η ¨ολίσθηση¨ προς τα πίσω του βορείου πόλου του ουρανού. Αυτήν την μεταβολή την είχαν υπολογίσει ακριβώς οι αρχαίοι κατασκευαστές του ναού και γι΄ αυτόν τον λόγο είχαν διαμορφώσει έτσι τα θεμέλια του, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και να παρακολουθεί στο πέρασμα των αιώνων την μετάπτωση των ισημεριών. Αυτή την άποψη υποστηρίζει ένθερμα ο Στέλιος Πετράκης, ο οποίος έχει υποβάλει και σχετική μελέτη στη μαθηματική εταιρεία Πατρών. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς και αστρονομικούς υπολογισμούς του λοιπόν, ολόκληρος ο ναός περιστρέφεται συμπεριφερόμενος σαν μια ¨συσκευή¨ παρατήρησης του ουράνιου θόλου και συντονισμού της με το άστρο του Βορρά, τον Πολικό Αστέρα.
Την εποχή που χτίστηκε ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα, ο Πολικός Αστέρας ήταν ο Α΄ του αστερισμού του Δράκοντα. Στο διάστημα των χιλιετιών που κύλησαν και λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, που αναφέραμε, τη θέση του Πολικού Αστέρα κατέλαβε ο Α΄της Μικρής ’ρκτου.
¨Σκέφτηκα¨ αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης ¨πως αν η θεωρία μου για την λειτουργία του ναού και ως συσκευής για την παρατήρηση του ουρανίου θόλου είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να έχουμε και σήμερα τις αποδείξεις για την εναρμόνιση του με την ουράνια γεωμετρία. Ο άξονας του, όπως διαγράφεται από τον προσανατολισμό του και από τις πλάκες του δαπέδου, είναι στραμμένος προς τον ουράνιο Βορρά. Πριν από 2400 χρόνια έδειχνε τον Α΄ του Δράκοντα. Σήμερα θα έπρεπε να ¨δείχνει¨ τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨. Και έτσι είναι. ¨Διαπίστωσα ιδίοις όμμασι το φαινόμενο, στις 2 Αυγούστου του 1972¨, αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης και εξηγεί: ¨Περίμενα υπομονετικά να νυχτώσει, έχοντας σταθεί πίσω από τον κυκλικό βωμό που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού. Όταν τα αστέρια εμφανίστηκαν είδα πως προεκτείνοντας νοερά τις δύο βόρειες μεσαίες κολόνες προς τον ουρανό συναντούσα ανάμεσα τους, στο κέντρο ακριβώς, τον σημερινό Πολικό Αστέρα, τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨.
Για πολλούς συντηρητικά σκεπτόμενους, ενδεχόμενα σαν και αυτό της τεχνητής ολίσθησης του ναού είναι απίστευτα, ωστόσο οι μαθηματικοί και αστρονομικοί υπολογισμοί τα αποδεικνύουν υπενθυμίζοντας μας πως καμιά φορά ο πολύς ορθολογισμός η και η επιστημονική αλαζονεία μπορεί να αποκλείσουν τις εκδοχές που, ενώ δείχνουν απίστευτες, ίσως είναι οι πραγματικές.
Προεκτείνοντας νοερά τους δυο κίονες, στο βάθος, ο Στέλιος Πετράκης "συνάντησε"τον Πολικό Αστέρα !

Οι αρχαιοελληνικοί ναοί

Η ενασχόληση με το άγνωστο και η αναζήτηση της αλήθειας, δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, καθώς η ανησυχία για εξερεύνηση και απόδοση εξηγήσεων στα κατά καιρούς φαινόμενα, είναι ριζωμένη στον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πριν.
Οι αρχαίοι Έλληνες κοιτούσαν συνεχώς τον ουρανό, σαν να ήξεραν ότι κάτι βρίσκεται εκεί. Χτίσανε τις πόλεις και τους ναούς τους κοιτώντας τα άστρα. Κοιτώντας τα άστρα οι ίδιοι και οι ναοί τους. Όλα είναι χτισμένα αρμονικά και σε απόλυτη αναλογία. Οι αποστάσεις και τα νούμερα που μας δίνονται, φανερώνουν ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία.
Έχουν επίσης ειπωθεί κατά καιρούς διάφορα σενάρια, όπως παροχή βοήθειας από εξωγήινους πολιτισμούς στον ελληνικό, με διάφορους τρόπους. Για μερικούς αληθές, για άλλους αδύνατο και κατά πολλούς πιθανό.
Ο γράφων δεν έχει σαν σκοπό του την καθοδήγηση των αναγνωστών του, μέσα από τα άρθρα που θα ακολουθήσουν. Αντικειμενικός του στόχος είναι να προβληματίσει και να καταστήσει ορισμένα γεγονότα και καταστάσεις πιο γνωστά στο ευρύ κοινό. Γεγονότα και καταστάσεις τα οποία μας αφήνουν αιχμές για την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τις επαφές και την επικοινωνία που είχαν άλλους πολιτισμούς, που ακόμα και σήμερα δεν μας είναι γνωστοί

Αρχαίος ναός περιστρέφεται
Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί δεν ήταν τυχαία αρχιτεκτονήματα. Σίγουρα. Δεν κατασκευάστηκαν μόνο για να στεγάσουν την αρχαία λατρεία, αλλά και για να αποτυπώσουν ην αρμονία του σύμπαντος. Μέσα τους είναι εγγεγραμμένη η βαθιά γνώση που συνδέει τη γη με τον ουράνιο θόλο, τον άνθρωπο με το άπειρο. Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Ηλείας κρατά, επίσης, κάποια αναπάντεχα μυστικά βαθιά κρυμμένα. Κυριολεκτικά βαθιά στα θεμέλια του. Αυτά που οι κλασικά σκεπτόμενοι επιστήμονες χαρακτήρισαν ¨σαθρά¨ δίχως να καταλάβουν το ¨μυστικό¨ που βρίσκεται εκεί.
Οι πρώτες περίεργες ενδείξεις προέκυψαν από σχετική έρευνα του αρχαιολόγου Cooper, ο οποίος το 1972 έκανε κάποιες τομές στα θεμέλια του ναού. Αυτό που ανακάλυψε είναι πως ολόκληρο το οικοδόμημα στηρίζεται πάνω σε μια ασυνήθιστη υπόγεια βάση. Στην ανατολική πλευρά του ναού υπάρχει, σε βάθος δύο μέτρων, ένα στρώμα προσεχτικά λαξευμένου βράχου, με κλίση προς το νότο. Πρόκειται για ένα κεκλιμένο επίπεδο, δηλαδή. Στη νότια πλευρά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί ο ναός ¨κάθεται¨ πάνω σε φερτά υλικά, σε αναρρίμματα και συγκεκριμένα σε ένα στρώμα από κιτρινωπό πηλώδες χώμα και βότσαλα θαλάσσης. Το αποτέλεσμα; Ολόκληρος ο ναός ¨γλιστράει¨ και περιστρέφεται αργά γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα στην νοτιοανατολική γωνία του. Για να διευκολυνθεί αυτή η περιστροφή και να αποσβένονται οι κραδασμοί, ολόκληρη η βάση του ναού είναι κατασκευασμένη από αλλεπάλληλα στρώματα πλακών που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδετήρες γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μόλυβδος.
Παρόμοιες συνδέσεις έχουν παρατηρηθεί και στο δάπεδο του ναού της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς, στο μυστηριώδες κτίσμα που είναι γνωστό με το όνομα ¨Θόλος¨. Γιατί όμως να έχει κατασκευαστεί έτσι ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο συμβάν, αλλά ούτε και κατασκευαστικά αβλεψία. Κατά την άποψη του μαθηματικού Στέλιου Πετράκη, ο ναός γλιστράει και περιστρέφεται, όπως διαπιστώνουν οι αρχαιολόγοι, όχι τυχαία, αλλά σκόπιμα. Πρόκειται για ένα προσεκτικά προμελετημένο επίτευγμα των αρχαίων κατασκευαστών του. Η ιδιότυπη βάση του ναού κατασκευάστηκε αφού προηγουμένως υπολογίστηκαν πολύ προσεχτικά το βάρος του και η γωνία στροφής του, έτσι ώστε μέσα σε έναν χρόνο να ¨μετακινείται¨ κατά 50 πρώτα και δύο δεύτερα της μοίρας. Εδώ είναι που αρχίζουν τις εντυπωσιακές θεωρίες γιατί τα 50΄ και 2΄΄ της μοίρας είναι η τιμή ετήσιας μετάπτωσης των ισημερινών!
Το αποτέλεσμα είναι η ¨ολίσθηση¨ προς τα πίσω του βορείου πόλου του ουρανού. Αυτήν την μεταβολή την είχαν υπολογίσει ακριβώς οι αρχαίοι κατασκευαστές του ναού και γι΄ αυτόν τον λόγο είχαν διαμορφώσει έτσι τα θεμέλια του, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και να παρακολουθεί στο πέρασμα των αιώνων την μετάπτωση των ισημεριών. Αυτή την άποψη υποστηρίζει ένθερμα ο Στέλιος Πετράκης, ο οποίος έχει υποβάλει και σχετική μελέτη στη μαθηματική εταιρεία Πατρών. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς και αστρονομικούς υπολογισμούς του λοιπόν, ολόκληρος ο ναός περιστρέφεται συμπεριφερόμενος σαν μια ¨συσκευή¨ παρατήρησης του ουράνιου θόλου και συντονισμού της με το άστρο του Βορρά, τον Πολικό Αστέρα.
Την εποχή που χτίστηκε ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα, ο Πολικός Αστέρας ήταν ο Α΄ του αστερισμού του Δράκοντα. Στο διάστημα των χιλιετιών που κύλησαν και λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, που αναφέραμε, τη θέση του Πολικού Αστέρα κατέλαβε ο Α΄της Μικρής ’ρκτου.
¨Σκέφτηκα¨ αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης ¨πως αν η θεωρία μου για την λειτουργία του ναού και ως συσκευής για την παρατήρηση του ουρανίου θόλου είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να έχουμε και σήμερα τις αποδείξεις για την εναρμόνιση του με την ουράνια γεωμετρία. Ο άξονας του, όπως διαγράφεται από τον προσανατολισμό του και από τις πλάκες του δαπέδου, είναι στραμμένος προς τον ουράνιο Βορρά. Πριν από 2400 χρόνια έδειχνε τον Α΄ του Δράκοντα. Σήμερα θα έπρεπε να ¨δείχνει¨ τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨. Και έτσι είναι. ¨Διαπίστωσα ιδίοις όμμασι το φαινόμενο, στις 2 Αυγούστου του 1972¨, αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης και εξηγεί: ¨Περίμενα υπομονετικά να νυχτώσει, έχοντας σταθεί πίσω από τον κυκλικό βωμό που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού. Όταν τα αστέρια εμφανίστηκαν είδα πως προεκτείνοντας νοερά τις δύο βόρειες μεσαίες κολόνες προς τον ουρανό συναντούσα ανάμεσα τους, στο κέντρο ακριβώς, τον σημερινό Πολικό Αστέρα, τον Α΄ της μικρής ’ρκτου¨.
Για πολλούς συντηρητικά σκεπτόμενους, ενδεχόμενα σαν και αυτό της τεχνητής ολίσθησης του ναού είναι απίστευτα, ωστόσο οι μαθηματικοί και αστρονομικοί υπολογισμοί τα αποδεικνύουν υπενθυμίζοντας μας πως καμιά φορά ο πολύς ορθολογισμός η και η επιστημονική αλαζονεία μπορεί να αποκλείσουν τις εκδοχές που, ενώ δείχνουν απίστευτες, ίσως είναι οι πραγματικές.
Προεκτείνοντας νοερά τους δυο κίονες, στο βάθος, ο Στέλιος Πετράκης "συνάντησε"τον Πολικό Αστέρα !

KGB - UFO - Γ+Δ μέροςKGB - UFO - Γ+Δ μέροςKGB - UFO - Γ+Δ μέροςΤρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Ομπάμα:Δύναμη αλλαγής...ή σύστημα πυρόσβεσης;
Ομπάμα:Δύναμη αλλαγής...ή σύστημα πυρόσβεσης;
Ομπάμα:Δύναμη αλλαγής...ή σύστημα πυρόσβεσης;
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ(!) ΑΓΑΛΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ????

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΝΑΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Η ΤΕΥΛΕΥΤΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΥΜΗΖΕΙ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΡΑΤΗΡΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΑΓΑΛΜΑ,ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΟΠΗ Η ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΒΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 1167(7 ΜΑΙΟΥ 2007) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΥΑΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ HTTP://MARSROVERS.NASA.GOV/GALLERY/PRESS/OPPORTUNITY/20071226A.HTML

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ(!) ΑΓΑΛΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ????

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΝΑΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Η ΤΕΥΛΕΥΤΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΥΜΗΖΕΙ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΡΑΤΗΡΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΑΓΑΛΜΑ,ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΟΠΗ Η ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΒΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 1167(7 ΜΑΙΟΥ 2007) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΥΑΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ HTTP://MARSROVERS.NASA.GOV/GALLERY/PRESS/OPPORTUNITY/20071226A.HTML

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ(!) ΑΓΑΛΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ????

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΝΑΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Η ΤΕΥΛΕΥΤΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΥΜΗΖΕΙ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΡΑΤΗΡΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΑΓΑΛΜΑ,ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΟΠΗ Η ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΒΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 1167(7 ΜΑΙΟΥ 2007) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΥΑΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ HTTP://MARSROVERS.NASA.GOV/GALLERY/PRESS/OPPORTUNITY/20071226A.HTML

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΤΟ<<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΗΣ


ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΗΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ! ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΗ ΛΗΣΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ". ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ" ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΩΕ!!. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 23 ΣΥΜΒΟΛΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣ,17 ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ!!!!!

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΠΛΕΟΝ <<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ, ΑΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΛΗΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 5400 Π.Χ.


ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣΜΟ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΡΟΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7000-9000 ΧΡΟΝΩΝ,ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗΓΡΑΜΜΗ) ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ


Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΣΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ! ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΑΜΨΩΝ,ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΓΙΟΥΡΩΝ ΤΟ 1992 ΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ!!!!!
ΕΤΣΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ,ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!

ΤΟ<<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΗΣ


ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΗΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ! ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΗ ΛΗΣΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ". ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ" ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΩΕ!!. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 23 ΣΥΜΒΟΛΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣ,17 ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ!!!!!

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΠΛΕΟΝ <<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ, ΑΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΛΗΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 5400 Π.Χ.


ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣΜΟ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΡΟΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7000-9000 ΧΡΟΝΩΝ,ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗΓΡΑΜΜΗ) ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ


Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΣΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ! ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΑΜΨΩΝ,ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΓΙΟΥΡΩΝ ΤΟ 1992 ΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ!!!!!
ΕΤΣΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ,ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!

ΤΟ<<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΗΣ


ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΗΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ! ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΗ ΛΗΣΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ". ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ" ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΩΕ!!. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 23 ΣΥΜΒΟΛΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣ,17 ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ!!!!!

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΠΛΕΟΝ <<ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ>> ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ, ΑΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΛΗΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 5400 Π.Χ.


ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣΜΟ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΡΟΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7000-9000 ΧΡΟΝΩΝ,ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗΓΡΑΜΜΗ) ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ


Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΣΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ! ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΑΜΨΩΝ,ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΓΙΟΥΡΩΝ ΤΟ 1992 ΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟ!!!!!
ΕΤΣΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ,ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

επιθάνατιες εμπειρίεςΕδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, οι κοντινές στο θάνατο εμπειρίες ("Near Death Experience" ή NDE) έχουν αποσπάσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Χάρη στην πρόοδο των ιατρικών οργάνων της εντατικής, όπως του ηλεκτροσόκ, έχουν εμφανιστεί πολλοί άνθρωποι που δηλώνουν ότι έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία που διαδραματίζεται στα σύνορα του δικού μας, με τον άλλο, τον άυλο κόσμο. Χειρούργοι, γιατροί, ψυχίατροι, φιλόσοφοι, ανθρωπολόγοι, κτλ, δεν ξέρουν πως να χαρακτηρίσουν αυτά τα φαινόμενα, μιας και γνωρίζουν πολύ καλά ότι το να παραδεχτούν επίσημα ότι μπορεί να υπάρξει μια ζωή μετά το θάνατο αποτελεί ρίσκο από τη στιγμή που θρησκευτικές παραδόσεις και ιδεολογίες θα μπορούσαν να απαιτήσουν ή ακόμα και να αντλήσουν επιπλέον αποδείξεις.

Ωστόσο, οι ασθενείς που έζησαν αυτήν την εμπειρία δε μιλούν και πολύ εύκολα από φόβο μην οδηγηθούν σε ψυχιατρικά άσυλα. Πολύ λογικό. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός γιατρού στη γαλλική τηλεόραση που δήλωσε σε κάποιο ντοκιμαντέρ για τις εμπειρίες αυτές: "Την πρώτη φορά που ένας από τους ασθενείς μου μου διηγήθηκε αυτό που έζησε, έσκασα στα γέλια. Δεν πιστεύω σε τέτοιες χαζομάρες." Δεν υπάρχει χειρότερος κουφός από εκείνον που δε θέλει ν΄ ακούσει, λέει ένα παλιό ρητό. Γι αυτό λοιπόν το λόγο, για να πειστούν ότι δεν πρόκειται περί ενός φαινομένου που συμβαίνει μόνο στη δική τους χώρα, τις Ηνωμένες πολιτείες, δύο γιατροί, οι Erlendur Haraldsson και Karl Isis, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μια σοβαρή επιστημονική έρευνα με τη συνεργασία πολλών χιλιάδων ασθενών που βρίσκονταν είτε στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς τους είτε ακολουθούσαν ακόμα θεραπευτική αγωγή. Ξεκίνησαν λοιπόν από τις Ινδίες και πέρασαν στη συνέχεια στις ΗΠΑ, κι αυτό για να βεβαιωθούν ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και το πολιτιστικό υπόβαθρο δεν επηρεάζουν αυτά που διηγούνται εκείνοι που φέρονται να έχουν ζήσει την εμπειρία.

Η έρευνα έβγαλε ότι υπάρχει πραγματικά κάτι, κάτι μάλιστα πολύ συγκεκριμένο, αλλά τι είναι αυτό; Διότι, όπως οι δυο γιατροί, έτσι ακριβώς και πολλοί συνάδελφοί τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης κατάφεραν να αναγνωρίσουν μέσα από μαρτυρίες τα διάφορα στάδια της έλευσης του θανάτου για τους ανθρώπους εκείνους που "επανέρχονται", όμως για εκείνους που "έφυγαν" για τα καλά, το μυστήριο, τουλάχιστον από επιστημονικής άποψης, παραμένει. Και , τι σύμπτωση, οι χιλιάδες αυτές περιγραφές μοιάζουν να κολλάνε περίφημα με το διάσημο πίνακα του Jerome Bosch "η άνοδος προς τον ουράνιο παράδεισο" (ελαιογραφία σε ξύλο), όπως επίσης με το κείμενο του Πλάτωνα όπου αναφέρεται η μεταθανάτια εμπειρία του στρατιώτη Ηρ (Πλάτωνος, Πολιτεία), ή ακόμα στα αιγυπτιακά Βιβλία των Νεκρών...

Οι σκεπτικιστές δε διστάζουν να μας διαβεβαιώσουν ότι οι καταστάσεις αυτές προέρχονται από ένα χημικό μάγμα (ενδορφίνες κλπ..) που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο τη στιγμή που επέρχεται ο θάνατος. (Οι ενδορφίνες εκκρίνονται αυθόρμητα από τον εγκέφαλο σε ακραίες καταστάσεις φόβου ή πόνου και παίζουν το ρόλο ισχυρότατου παραισθησιογόνου). Μια εξήγηση που δε θα υπήρχε κανένας λόγος να απορρίψουμε αν δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες για εγκατάλειψη του σώματος, μαρτυρίες τόσο απίστευτες όσο και αληθινές, αλλά κυρίως εξακριβωμένες. Πως ένας αγρότης που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του χειρουργείο μπορεί και περιγράφει με λεπτομέρειες που ούτε φοιτητής της ιατρικής δε θα έδινε, τα κουμπιά που πατούσαν οι χειρούργοι, τα μπουκαλάκια που έδιναν οι βοηθοί, το στάδιο την ανάνηψης με τις μεγαλύτερες λεπτομέρειες, την ελιά στο πρόσωπο της νοσοκόμας που βρισκόταν πίσω του μόνο κατά διάρκεια της επέμβασης, και όλα αυτά παρακολουθώντας τα από το ταβάνι του χειρουργείου; Πως είναι δυνατό να φανταστούμε ότι ένας ασθενής, απλωμένος στο χειρουργικό τραπέζι, με το σώμα του ανοιγμένο από τα νυστέρια, υπό την επίδραση αναισθητικού ή πολλές φορές σε κώμα, επανέρχεται και αρχίζει να διηγείται στους γιατρούς ιστορίες ελάχιστα πιστευτές, εάν αυτές οι ίδιες οι ιστορίες δεν έχουν κάτι το βαθιά εντυπωσιακό και πρωτάκουστο; Η πρώτη τους άλλωστε αντίδραση είναι να παρατηρήσουν τους γιατρούς που τους επανέφεραν στη ζωή: "Γιατί με επαναφέρατε, ήμουν τόσο όμορφα εκεί.", είναι μια φράση που έχουν ακούσει πολλοί αναισθησιολόγοι.

Οι γιατροί πάντως εκτιμούν ότι από τη στιγμή που η καρδιά σταματά να χτυπά και το εγκεφαλογράφημα δε δίνει πια καμιά ένδειξη λειτουργίας , ο άνθρωπος είναι νεκρός. Ωστόσο, δημοσιεύοντας έναν απολογισμό της έρευνάς τους, οι δυο γιατροί, Haraldsson και Isis, γράφουν: "Εκείνο που ανακαλύψαμε, από τη μια μας ξάφνιασε και από την άλλη μας γέμισε ελπίδα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια νέα μαρτυρία, η οποία βασίζεται σε παρατηρήσεις περισσοτέρων των χιλίων γιατρών και νοσοκόμων. Αυτή η μαρτυρία μας κάνει υποχρεωτικά να πιστέψουμε ότι υπάρχει μια ζωή μετά θάνατον, άλλωστε καμιά άλλη υπόθεση δε θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα τα συλλεγόμενα στοιχεία."

Ο καρδιοχειρούργος Michael Sabom ήταν ένας από τους πρώτους που "απέρριψε" οριστικά με επιστημονική επισημότητα τις μαρτυρίες για τις μεταθανάτιες εμπειρίες (εγκατάλειψη του σώματος, τούνελ, δυνατό άσπρο φως, συνάντηση με νεκρούς συγγενείς,...) αντιτιθέμενος έντονα σε εκείνον που τράβηξε την προσοχή του κόσμου πάνω στις εμπειρίες αυτές, τον δόκτορα Raymond Moody, το 1976, με το βιβλίο του "Η Ζωή μετά ζωής". Ο σκεπτικιστής λοιπόν καρδιολόγος, θεωρούσε ότι οι μαρτυρίες που είχε συλλέξει ο Moody αποτελούσαν μια φάρσα από τη μεριά κάποιων δημοσιογράφων, και πως θα έπρεπε να αποφεύγεις τη ράτσα των ανθρώπων αυτών όπως ο διάβολος το λιβάνι. "Έχω συμμετάσχει σε δεκάδες καρδιακές ανανήψεις, πολλές φορές ακραίας μορφής, και ποτέ δεν άκουσα κάτι παρόμοιο από τους ασθενείς μου. Το βιβλίο του Moody, αποτελεί καθαρή απάτη, είναι απλώς μια μπλόφα. Δεν υπακούει σε κανένα επιστημονικό κριτήριο και αυτό είναι άλλωστε κάτι που και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου παραδέχεται μόλις στην πρώτη σελίδα."

Για να στηρίξει ακόμα περισσότερο το συλλογισμό του, την επόμενη κιόλας μέρα πηγαίνει στο καρδιολογικό του κέντρο και θέτει ερωτήσεις στους ασθενείς του. Οι δύο πρώτοι δεν αλλάζουν κάτι. Η τρίτη ασθενής που ερωτάται του ζητάει να μην την περάσει για τρελή και του διηγείται τη επιθανάτια εμπειρία της. Ο γιατρός συνεχίζει να ρωτά τους ασθενείς του και πέφτει σε ακόμα μια περίπτωση επιθανάτιας εμπειρίας. Οι μέχρι τώρα πεποιθήσεις του αρχίζουν να ακροβατούν σε τεντωμένο σκοινί και, από τη στιγμή εκείνη, αποφασίζει να βάλει νερό στο κρασί του και να ξεκινήσει ο ίδιος μια έρευνα ώστε να έχει την καρδιά του καθαρή. Η έρευνα θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και θα αποσπάσει μαρτυρίες ανθρώπων που απέδρασαν από το θάνατο παρά του ότι είχαν κριθεί και δηλωθεί, από τη χειρουργική ομάδα, νεκροί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Έτσι λοιπόν, δουλεύοντας για τον ίδιο του τον εαυτό, ο γιατρός Michael Sabom, θα καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με τον Raymond Moody. Το ίδιο και οι επιστήμονες που θα τον διαδεχτούν, θα καταλήξουν κι αυτοί σε παρόμοιο συμπέρασμα.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος τι το περίεργο υπάρχει με τις εμπειρίες αυτές, αφού όλες οι θρησκείες ευαγγελίζονται μια ζωή μετά θάνατον. Όμως, ακόμα και για τους πιο σκεπτικιστές, εκείνο που θα αποτελούσε τη χαρακτηριστική βολή πάνω στην ολιγοπιστία τους για τις κοντινές στο θάνατο εμπειρίες, βρίσκεται στις μαρτυρίες παιδιών, που εκ φύσεως δεν μπορούμε με ευκολία να υποπτευτούμε ότι έχουν επηρεαστεί από θρησκευτικές και πολιτιστικές δοξασίες. Τα παιδιά λοιπόν επίσης, μέσα από τη δική τους ιδιόμορφη γλώσσα, περιγράφουν τις ίδιες λεπτομέρειες, τις ίδιες αισθήσεις. Η πιο γνωστή έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί με αντικείμενό της αποκλειστικά παιδιά είναι εκείνη του Melvin Morse, σε συνεργασία με τέσσερις άλλους παιδίατρους, που δημοσιεύτηκε στο "American Journal of Diseases of Children". Σε διακόσιες συνομιλίες του με παιδιά από 3 ως 16 χρονών στο νοσοκομείο του Σιάτλ, ο Melvin Morse απέσπασε ακριβώς τριάντα τρεις συγκεκριμένες περιγραφές τύπου NDE.

Όπως είναι όμως φυσικό, μόνο ένα γεγονός που μπορεί να επαναληφθεί με τη θέλησή μας και που μπορεί να εξηγηθεί με μαθηματικούς τύπους μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικά υπαρκτό, και υπό αυτήν την έννοια οι μαρτυρίες παραμένουν μαρτυρίες και δεν αποτελούν αποδείξεις. Σήμερα φαίνεται πολύ δύσκολο να βρεις πραγματικά μια απόδειξη της ύπαρξης ζωής μετά τη ζωή, ακόμα κι αν όλες οι ενδείξεις τείνουν προς αυτό το συμπέρασμα. Κι έπειτα, το να παραδεχτείς επίσημα ότι υπάρχει μια "άλλη" ζωή, θα ξεκινούσε μια διαδικασία επανεξέτασης πολλών καθιερωμένων αξιών...


Όταν ο θάνατος πλησιάζει.
Η επιθανάτια εμπειρία βήμα - βήμα

Οι επιστήμονες κατάφεραν έπειτα από χιλιάδες μαρτυρίες να χαρτογραφήσουν τα διαφορετικά στάδια μιας επιθανάτιας εμπειρίας. Καμιά περίπτωση δε μοιάζει ακριβώς με μια άλλη και η χαρτογράφηση δεν αποτελεί παρά ένα θεωρητικό μοντέλο, υπό την έννοια ότι κάποιοι ασθενείς άρχισαν απ΄ ευθείας από το στάδιο 2 ή 5 και τερμάτισαν στο στάδιο 7 ή 9 ή 10. Όλοι τους διευκρινίζουν ότι η εμπειρία τους δεν περιγράφεται με λόγια αλλά ήταν τόσο ωραία που ποτέ πια δε θα έχουν να φοβηθούν το θάνατο (τις συνθήκες ναι, όχι όμως τον φυσικό θάνατο). Αυτά τα διαφορετικά στάδια επέρχονται είτε τη στιγμή του ατυχήματος είτε στο νοσοκομείο.

1) Ο ασθενής ακούει να δηλώνεται νεκρός ή δεν καταλαβαίνει τη νέα του "υπόσταση".
2) Αίσθηση ειρήνης και απώλειας της επίγειας ζωής. Ο ασθενής δεν δίνει σημασία στο σώμα του, σα να επρόκειτο περί ενός φακέλου που τον περικλείει, ή ενός χαμένου γαντιού.
3) Ένας ήχος, μια μουσική μπαίνουν σιγά σιγά στη συνείδησή του και χάνει επαφή με το περιβάλλον.
4) Ο ασθενής "βγαίνει" από το σώμα του και αιωρείται, ή ακόμα διαπερνά τοίχους ή ταβάνια. Βλέπει όλα τα πράγματα υπό γωνία 360 μοιρών και ακούει το ίδιο καλά αυτά που λένε αλλά και αυτά που σκέφτονται οι γιατροί. Η όρασή του γίνεται zoom. Του αρκεί να ρίξει το βλέμμα του σε ένα χώρο ή σε ένα αντικείμενο, κι αυτό ταυτόχρονα μεγαλώνει.
(Περίπτωση ενός 11χρονου παιδιού με ανακοπή καρδιάς μέσα στο διάδρομο του νοσοκομείου: άκουσε ένα περίεργο σφύριγμα στ' αυτιά του και ανθρώπους που μιλούσαν. Στη συνέχεια αιωρούνταν στο ταβάνι του δωματίου και κοιτούσε από πάνω το σώμα του. Άκουσε μια νοσοκόμα που έλεγε:"ελπίζω να μη χρειαστεί να το κάνουμε" και στη συνέχεια παρακολουθούσε όλη την επιχείρηση της καρδιοπνευμονικής του ανάνηψης. Είδε μια νοσοκόμα "να του βάζει στο σώμα ένα είδος λίπους και στη συνέχεια να δίνει τις "ρακέτες" στο γιατρό" και όταν ο γιατρός πάτησε το κουμπί, ξαναβρέθηκε με μιας πίσω στο σώμα του. Έβλεπε τώρα το γιατρό από πάνω του.
5) Αλλαγή περιβάλλοντος: ο ασθενής νιώθει να "ρουφιέται" με πρωτοφανή ταχύτητα σε ένα σκοτεινό τούνελ, μια μαύρη σπείρα, ένα σκοτεινό σωλήνα, ένα πηγάδι, κλπ.
6) Σε κάποιες μαρτυρίες, ο ασθενής μας βεβαιώνει ότι είδε και άλλους στο ίδιο ταξίδι μέσα στο τούνελ.(περίπτωση μιας νεαρής πάνω στη γέννα: "βρισκόμουν μέσα σ' ένα είδος τούνελ ή ασανσέρ. Υπήρχαν γύρω μου παρουσίες που με ενθάρρυναν, όπως σε ποδηλατικούς αγώνες που ο κόσμος γύρω ενθαρρύνει τους ποδηλάτες.")
7) Διακρίνει ένα άσπρο φως η ένταση του οποίου τον έλκει. Το φως αυτό, παρά του ότι είναι πολύ μεγάλης έντασης, δεν τυφλώνει. Είναι ένα φως που "εκπέμπει αγάπη", "μια αγάπη άγνωστη πάνω στη γη", μέσα στην οποία ο ασθενής θέλει όσο τίποτε άλλο να αναμιχθεί.
8) Συναντά είτε νεκρούς φίλους και συγγενείς είτε "μια ύπαρξη από φως".
Από εκεί και πέρα, δύο πιθανότητες:
9) Ή οι συγγενείς τού λένε να επιστρέψει -"η ώρα σου δεν έχει φτάσει" - οπότε νιώθει να ωθείται πάλι πίσω προς τα πίσω.
10) Είτε η "φωνή" της ύπαρξης από φως τον ρωτάει: "Τι έκανες στη ζωή σου;" Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο ασθενής βλέπει να περνάει από μπροστά του ολόκληρο το film της ζωής του, με όλες τις λεπτομέρειες, ακόμα και τις πιο ξεχασμένες, και μαζί μ' αυτό βλέπει και τις συνέπειες των πράξεών του πάνω στη ζωή των άλλων. Η δοκιμασία αυτή χαρακτηρίζεται από τους ασθενείς που "επέστρεψαν" ως η πιο τρομακτική, διότι τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Η "φωνή" τον ξαναστέλνει λοιπόν πίσω, ή , πιο σπάνιο, τον αφήνει να επιλέξει ο ίδιος. Εκείνος ξέρει ότι αν περάσει πέρα από αυτό το όριο, η επιστροφή θα είναι αδύνατη.
11) Επιστροφή στο σώμα.


Μια μαρτυρία: " Δεν ήθελα να επιστρέψω".

"Θα το θυμάμαι για πάντα. Στο νοσοκομείο de Pontarlier, ο γυναικολόγος διέγνωσε χωρίς καθυστέρηση κύστη στις ωοθήκες εξαιρετικά επικίνδυνη και προγραμμάτισε να χειρουργηθώ την επομένη. Η επέμβαση διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα και με πήγαν στο δωμάτιό μου. Με το που βρέθηκα στο κρεβάτι, ένοιωσα πολύ άσχημα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και νόμιζα ότι ζούσα σ' έναν εφιάλτη. Ένοιωσα να ρουφιέμαι σε μια μαύρη πηχτή θάλασσα, κολλώδη κύματα με παράσερναν, κι έπειτα, τελείως ξαφνικά, το φως. Ένα φως τέτοιο που μ' έκανε να ουρλιάξω: "Δε θέλω να επιστρέψω" (στη Γη). Η διαδικασία ανάνηψης διήρκεσε τρία τέταρτα της ώρας. Δεν ήθελα να επιστρέψω. Εκείνο το φως ήταν τόσο εκπληκτικό, τόσο όμορφο, κάτι το μεγαλειώδες, ένα ξημέρωμα ασύγκριτο με εκείνο που υπάρχει στη Γη. Ήθελα να συναντήσω αυτό το φως, επιθυμούσε να πάω εκεί που ήταν, να το πιάσω, όμως έπειτα, με μιας, όπως μια πτώση από μια κούνια που βρίσκεται σε κίνηση, επέστρεψα πίσω. Τα βαλα με τους γιατρούς. Ο άντρας μου που παραβρίσκονταν στην επέμβαση, δεν καταλάβαινε. Είχαν σπάσει τα αγγεία μου, είχα γίνει κατάμαυρη, για λίγο δεν είχα καταπιεί τη γλώσσα μου και τα πλευρά μου έσπασαν κατά την προσπάθεια των γιατρών να ανανήψω. Εγώ όμως ακτινοβολούσα ένα είδος ανθρώπου που έχει καταγοητευτεί, μαγευτεί από κάτι. Ήταν τόσο ωραίο.

Μετά από καιρό κακοχαρακτήρισα τον εαυτό μου που ήθελε εκείνη τη στιγμή να αφήσει πίσω τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Στη δεύτερη εγχείρηση που έκανα, χρόνια αργότερα, φοβόμουν πολύ γιατί ήμουν σίγουρη ότι αυτή τη φορά δε θα επέστρεφα. Όμως τίποτα δε συνέβη. Όλα αυτά, τι άλλαξαν σε μένα; Πρώτα απ' όλα, έδωσε στόχο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ γιατί οφείλω να τελειώσω τη ζωή μου. Ξέρω όμως ότι μετά θα είναι θαυμάσια. Αντιθέτως, δε θα αυτοκτονήσω ποτέ. Είναι ωστόσο μια τραυματική εμπειρία διότι θέλουμε να μιλήσουμε γι αυτά που ζήσαμε και δεν μπορούμε. Ήμουν ήδη τυχερή που οι γιατροί μου με άκουσαν χωρίς να νομίσουν ότι τρελάθηκα. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι την ίδια εμπειρία έζησαν κι άλλοι, πράγμα που με βοήθησε να το ξεπεράσω χωρίς πρόβλημα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, δε φοβάμαι πια το θάνατο. Είμαι τώρα σίγουρη ότι ο παράδεισος είναι αυτό το φως και ότι η Γη είναι το Καθαρτήριο."

Αφήγηση της Hermine Bathany, διευθύντριας δημοτικού σχολείου, 35 χρονών τη στιγμή του γεγονότος (1985).